Nieuwsflits december 2021: Telematicadag 2021 geannuleerd

Nieuwsflits december 2021: Telematicadag 2021 geannuleerd

Telematicadag 2021 gaat helaas niet door

Helaas moeten we u melden dat het organisatiecomité van de Telematicadag 2021 inmiddels heeft besloten om het 25-jarig jubileum, op 30 december aanstaande in Nijmegen, wederom af te blazen.
De huidige ontwikkelingen m.b.t. Corona laten ons geen andere keus en een volledig virtueel event past niet bij een 25-jarig jubileum.

Wij plannen een nieuwe bijeenkomst in het eerste gedeelte van 2022. In de loop van 2022 komen we weer bij u in de lucht en hopen we dat het na twee jaar wel lukt.

Mede namens de werkgroep Telematicadag wensen we u Fijne Kerstdagen, een goede gezondheid en een behouden vaart in 2022.

BTB kerstwens 2021