Privacy in bedrijf en gezin

Privacy in bedrijf en gezin


volprivacy.jpgPrivacy gaat vooral over hebben en houden van controle, niet over verbergen van zaken. Binnenvaartondernemers en hun gezinnen hechten grote waarde aan bescherming van privacy. Ze zijn zich bewust van het maatschappelijke belang van transparantie, bijvoorbeeld bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over water. Logisch, als je zelf aan boord woont. Maar niet de hele wereld hoeft te weten waar een schip zich bevindt, wat het vervoert, waar het naar toegaat, hoeveel mensen er aan boord zijn enzovoort. In de ambulante bedrijfstak binnenvaart omvat privacy twee hoofdaspecten:

  • Zakelijk: bedrijfsinformatie, dus concurrentiegevoelige gegevens.
  • Sociaal en persoonlijk: mensen wonen en werken aan boord van schepen.

Spanningsveld

Bij gezins- en familiebedrijven zijn deze aspecten vaak nauw verweven. Een varend schip is een onderneming in bedrijf. Stilliggende schepen fungeren in de eerste plaats als woning. Binnenvaartondernemers moeten bij elke reis informatie uitwisselen met diverse partijen, vaak wettelijk voorgeschreven. Er zijn talloze controle’s, op velerlei gebied. Een schipper is dus zuinig op zijn privacy! Walbewoners zouden raar opkijken als de brandweer dagelijks informeert hoeveel mensen er in huis zijn. Schippers worden geacht hun privacy op te geven, in verband met mogelijke reddingsacties bij calamiteiten. ICT maakt het allemaal erg makkelijk en daar zit gelijk het spanningsveld. Binnenvaartondernemers willen dus controle over wie wat wanneer mag weten.

Wetgeving

In Nederland is de privacy goed geregeld. Als grensoverschrijdende beroepsgroep heeft de binnenvaart ook te maken andere visies op privacy in de verschillende Europese landen waar binnenschepen varen. De wetgeving op dit gebied is niet geharmoniseerd.
De Europese RIS Richtlijn kent een privacyparagraaf, maar biedt nationale overheden ruimte voor eigen invulling voor de omgang met privacygevoelige informatie.

De introductie van AIS in de binnenvaart leidt tot stevige discussies over privacy in de sector. Zie ook: AIS Online .

Link: Autoriteit Persoonsgegevens