Elektronische kaarten

Elektronische kaarten


Elektronische vaarkaarten zijn er in soorten en maten: van gescande waterkaarten tot ECDIS. Voor nagenoeg alle Europese binnenwateren waarover beroepsmatig vervoer plaatsvindt, zijn elektronische vaarkaarten beschikbaar in de markt.
De E-vaarkaart is een van de meest succesvolle ICT-toepassingen in de binnenvaart.

Naast gestandaardiseerde kaarten (Inland-ECDIS), zijn er ook niet-gestandaardiseerde e-vaarkaarten, door de CCR omschreven als ‘vergelijkbare visualiseringssystemen‘. Inland-ECDIS is gebaseerd op de S57 standaard voor de zeevaart. ECDIS-systemen voor de binnenvaart (= Inland-ECDIS)  gebruiken als basis inland ECDIS informatie van overheden. Deze informatie wordt in het kader van RIS door overheden aan de belastingbetaler ter beschikking gesteld. Soms produceert de markt deze informatie zelf. Van sommige vaargebieden is overheidsinformatie niet beschikbaar of simpelweg onbetrouwbaar. In de loop van 2016 moeten de Europese vaarwegbeheerders inland-ECDIS informatie op orde hebben. Meer info.

Centrum van informatie in stuurhut

Met de komst van River Information Services (RIS) langs de Europese binnenwateren groeit de rol van de E-vaarkaart als centraal informatie-medium in de stuurhut. Moeiteloos toon te kaart actuele veranderlijke gegevens, zoals AIS, waterstanden, ECDISstremmingsinformatie, scheepvaartberichten en dergelijke. Sommige kaartsystemen zijn voorbereid op elektronisch melden.

Recente elektronische vaarkaarten bieden integratie met met AIS. Positie en identiteit van schepen (met AIS) in de omgeving wordt weergegeven. Je kunt als het ware ‘om het hoekje’  kijken en zien wat je straks kunt tegenkomen.

De AIS-verplichting op de Rijn schrijft o.m. voor dat het AIS-signaal van omringende schepen in een elektronische vaarkaart zichtbaar is. De CCR beveelt aan om hiervoor Inland-ECDIS te gebruiken, maar het mag ook een ‘vergelijkbaar visualiseringssysteem‘ zijn. Eind 2016 wordt de AIS-verplichting geëvalueerd. Dan bekijkt de CCR of ze alternatieve kaartsystemen blijven toestaan. De E-vaarkaart ontwikkelt zich steeds meer tot een centrale informatie-hub aan boord.

Meer informatie: