Elektronische meldplicht

Elektronische meldplicht


Per 1 december 2021: Uitbreiding van de Elektronische meldplicht

Onderstaand informatie over elektronische meldplicht voor:

 • Containervervoer
 • Tankvaart
 • Moezel
 • Riviercruiseschepen
 • Vaartuigen, duwstellen en samenstellen langer dan 110 meter
 • Zeeschepen
 • Schepen met LNG-aandrijving
 • Bijzondere transporten

Containervervoer met ingang van 1 januari 2010

Wie moet elektronisch melden?

Schepen die containers vervoeren moeten elektronisch melden. Dit betreft schepen of samenstellen die één of meer containers vervoeren (zie ook wijziging RPR 1-12-2015).  Sinds 2010 geldt de elektronische meldplicht voor de gehele Rijn en de Nederlandse binnenwateren die vallen onder het BPR. Zie:

 • Het Rijnvaartpolitiereglement (RPR; artikel 12.01)
 • De communicatieregeling binnen het Binnenvaartpolitiereglement (BPR; artikel 9.07)

Waarom is er een E-meldplicht?

De gevolgen van een ongeval met een containerschip kunnen worden beperkt als autoriteiten over zoveel mogelijk gegevens van containers en lading beschikken. Daarom is het ook belangrijk nauwkeurige gegevens over te dragen van containers die geen gevaarlijke lading bevatten.  Liefst ook het nummer en het totale gewicht van elke container en de stuwposities in het schip. Dit is reeds voorzien in de huidige standaard voor elektronisch melden in de binnenvaart, maar nog niet opgenomen in het RPR. Deze aanvulling op het RPR wordt door de Centrale Rijnvaart Commissie wel overwogen.

Wat moet gemeld worden?

Verplichte gegevens (e-meldplicht)Wat kan in de e-melding
ScheepstypePositie en vaarrichting
ScheepsnaamLengte en breedte vaartuig
Europanummer (ENI / OFS / IMO)Soort, lengte en breedte van koppelverband
LaadvermogenDiepgang (op verzoek van de autoriteiten)
LoshavenLaadhaven
Gegevens gevaarlijke stoffen (UN-nummer, naam, klasse, hoeveelheid)Vaarroute
Aantal blauwe kegelsAantal personen aan boord
Aantal containers

Wanneer moet de elektronisch melding verstuurd worden?

 • Voordat een schip het meldgebied binnenvaart
 • Voordat men aan een nieuwe reis begint
 • Bij elke wijziging in de belading of in de andere gegevens die (verplicht) elektronisch gemeld moeten worden

Wanneer moet je aanvullend melden per marifoon?

 • Bij binnenvaren van het meldgebied
 • Voordat je aan een nieuwe reis begint in een meldgebied
 • Als je het bord B11 passeert:
 • Bij een onderbreking van de vaart die langer duurt dan 2 uur  (begin en einde van de onderbreking)
 • Als de gemelde gegevens gewijzigd zijn tijdens de reis (route, bestemming, aantal personen en in Nederland ook de diepgang)
 • Bij het verlaten van het meldgebied als het schip op dat moment niet meer meldplichtig is.

Uitvoerige informatie over de elektronische meldplicht zie: www.bics.nl

Zie ook:  Veelgestelde vragen over de elektronische meldplicht


Tankvaart met ingang van 1 december 2018

TankerDe Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft een uitbreiding van de elektronische meldplicht aangekondigd. Vanaf 1 december 2018 zullen alle tankschepen (ongeacht type en zowel leeg als geladen) vallen onder de elektronische meldplicht. Zie ook de BICSmail #8 d.d. juni 2018 die uitgebreid ingaat op dit onderwerp voor de Tankvaart.

Om een soepele invoering te garanderen bereidt Rijkswaterstaat, in samenwerking met Duitsland en met ondersteuning van Bureau Telematica Binnenvaart een communicatietraject voor. Parallel aan de verplichting om elektronisch te melden op de wateren waar het RPR van toepassing is, worden voorbereidingen getroffen om deze uitbreiding ook in het BPR te verwerken zodat de voorschriften weer zoveel als mogelijk gelijkluidend zijn.

Indien u regelmatig vaart op een tanker is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk een account aanvraagt (via deze website) om in de toekomst elektronisch te kunnen melden met BICS of ander meldprogramma. Het aantal uit te geven accounts per tijdsperiode is niet ongelimiteerd. Wilt u er zeker van zijn dat u klaar bent voor de toekomst en vanaf 1 december 2018 aan uw wettelijke verplichting kunt voldoen, wacht dan niet te lang met het aanvragen van een account en het installeren van BICS op uw PC. U kunt na installatie direct beginnen met elektronisch melden.

Door uw reis- en ladinggegevens elektronisch te melden draagt u bij aan een betere kwaliteit van informatie in de systemen aan de wal. Deze informatie is van groot belang tijdens de bestrijding van incidenten en calamiteiten, maar maakt het ook mogelijk dat Rijkswaterstaat beter in staat is om bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer bij sluizen en bruggen te plannen. Daarnaast vermindert het de communicatie tussen schipper en operator via de marifoon.

Specifiek voor het elektronisch melden voor de Tankvaart is een aanvullend document met handige weetjes en instructies opgesteld. Verder kunt u ook meer informatie vinden in de sectie “Gebruik van BICS => Tips & FAQ“.

Met de uitbreiding van de elektronische meldplicht zal de verplichte voortgangsmelding komen te vervallen. Nu moeten doelgroepschepen nog op verschillende punten (onder andere Nijmegen, Tiel en Werkendam) hun passage per marifoon doorgeven. Met de komst van AIS is deze melding feitelijk overbodig geraakt en wordt om deze reden afgeschaft. Dit draagt eveneens bij aan de vermindering van communicatie via VHF.

De elektronische meldplicht zal in de nabije toekomst nog verder worden uitgebreid en uiteindelijk gaan gelden voor alle schepen.

 


Op de Moezel (gelijk aan RPR) met ingang van 1 juli 2020

De Moezel Commissie heeft een elektronische meldplicht aangekondigd op de Moezel (gelijk aan RPR) met ingang van 1 juli 2020.
Hiervoor heeft de Moezel Commissie een flyer gepubliceerd met de nieuwe meldingsvereisten die van toepassing zijn vanaf 01.07.2020. De flyer kan op de website van de Moezel Commissie worden gedownload in het Nederlands, Duits, Frans en Engels. Onderstaand kunt u de Nederlands- en Duitstalige versie downloaden.

* PDF-versie van de Nederlandstalige flyer
* PDF-Version der deutschen Flyer


Wijziging elektronische meldplicht op de Moezel per 1 juli 2021

De Moezel Commissie heeft een wijziging in de elektronische meldplicht op de Moezel aangekondigd met ingang van 1 juli 2021. Hiervoor heeft de Moezel Commissie een flyer gepubliceerd. Op de website van de Moezel Commissie is de flyer in het Nederlands en Duits te downloaden. U kunt ook onderstaand de flyers in het Nederlands en Duits bekijken.

* PDF-versie van de Nederlandstalige flyer
* PDF-Version der deutschen Flyer


Uitbreiding doelgroep elektronische meldplicht per 1 december 2021

Vanaf woensdag 1 december 2021 zal er een uitbreiding van de doelgroep van de elektronische meldplicht plaatsvinden.Meer informatie op de volgende websites:
BICS
CCR

Deze meldplicht geldt voor zowel lege als geladen reizen. De aangevulde lijst met meldplichtige doelgroepschepen zal vanaf dat moment bestaan uit:
• Containerschepen
• Tankschepen (informatiedocument)
• Riviercruiseschepen
• Vaartuigen, duwstellen en samenstellen langer dan 110 meter
• Zeeschepen
• Schepen met LNG-aandrijving
• Bijzondere transporten

U kunt de BICS-software gebruiken om te kunnen voldoen aan deze elektronische meldplicht. Voordat u gebruik kunt maken van BICS heeft u een tweetal accounts nodig, namelijk:
• Een RWS-account (Dit is hetzelfde als een Sluisplanning en/of Vaarweginformatie account)
• Een BICS-account

Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van een BICS-account. Dit is nu al mogelijk op de BICS website.

Mocht dit tot vragen leiden, neem dan gerust contact op met de BICS-helpdesk.
U kunt uw vraag ook via e-mail sturen middels het BICS-contactformulier.

Gegevens van de BICS Helpdesk
W: www.bics.nl
E: helpdesk@bics.nl
T: 088-2022600
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09:00- tot 17:00 uur