BTB Internationaal

BTB Internationaal


Stichting Bureau Telematica Binnenvaart geeft ook op het internationale gebied ICT adviezen en werkt mee in gerichte onderzoek vraagstukken.
In 2019 is een start gemaakt met het project Smart Track four Waterway.
Doel is om de Modal Shift nog meer te realiseren. Het wordt uitgevoerd door een breed internationaal consortium met deelnemers uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.

Smart Track 4 Waterway


ST4W Modal Shift

ST4W is een afkorting voor Smart Tracking Data Network for Shipment by Inland Waterway. Dit Europese project binnen het Interreg North-West Europe (NWE) programma heeft als doel om een modal shift van weg naar water te realiseren.

ST4W is onderdeel van het Europese Interreg Noord-West Europa programma. Twaalf partners uit vijf Europese landen werken aan het project. Nederland is vertegenwoordigd met drie partners: naast Bureau Telematica Binnenvaart zijn dit het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en de Technische Universiteit Eindhoven. Het uiteindelijke doel van ST4W is om de komende jaren een modal shift te realiseren van weg naar water. De focus ligt hierbij op gepalletiseerde vracht, maar neemt ook containerstromen mee. Voor het BTB liggen de activiteiten met name in de ontwikkeling en integratie van IT tools.

Meer informatie vindt u op de Website van ST4W.

Poster InterregPartners van dit project zijn:
• CRITT T&L (France)
• Logistics in Wallonia (Belgium)
• Technische Universiteit Eindhoven (Netherlands)
• Multitel Innovation Centre (Belgium)
• Institut du droit international des transports (France)
• Stichting Projecten Binnenvaart ( Netherlands)
• Port Autonome du Centre et de l’Ouest (Belgium)
• Port de Bruxelles – Haven van Brussel (Belgium)
• Universität Duisburg-Essen (UDE) (Germany)
• Blue Line Logistics nv (Belgium)
• Inlecom System Ltd (United Kingdom)


NOVIMAR Autonoom varen

NOVIMAR is een afkorting voor NOVel Iwt and MARitime transport concepts. Dit Europese onderzoeksproject heeft als doel om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw transport concept, dat is gebaseerd op de introductie van de vessel train, ofwel ‘platooning’ op het water.

Partners van dit project zijn:
• PLIMSOLL (Hungary)
• Van Moer Group NV (Belgium)
• Autena Marine (Netherlands)
• in-innovative navigation GmbH (Germany)
• Compagnie Fluviale de Transport (France)
• EICB Stichting Projecten Binnenvaart ( Netherlands)
• Duisburger Hafen AG (Germany)
• Stichting Deltares (Netherlands)
• Pro Danube Management GmbH (Austria)
• Touax River Barges (France)
• Via Donau (Austria)
• University of Belgrade (Faculty of Mechanical Engineering) (Serbia)
• Marlo AS (Norway)
• Entwicklungszentrum fur Schiffstechnik und Transportsysteme ev (Germany)
• Argonics GmbH (Germany)
• Technische Universiteit Delft (Netherlands)
• Bureau Veritas Marine & Offshore (Belgium)
• ScandiNAOS AB (Sweden)
• Universiteit Antwerpen (Belgium)
• Stichting Netherlands Maritime Technology Foundation (Netherlands)
• MARIN Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Netherlands)