Kennis- & ontwikkelcentrum ICT Binnenvaart

 

Doelstelling

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) is het onafhankelijke kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van ICT rondom binnenvaart, vaarwegen en logistiek. Daarbij gaat het naast ICT ook over telematica, automatisering, mobiele communicatie en datagebruik. Voor en door binnenvaartondernemers, partners in de logistieke keten en andere bij de binnenvaart betrokkenen, zoals brancheorganisaties, overheden, haven- en vaarwegbeheerders. BTB heeft brede kennis en inzicht in alle deelmarkten van de nationale en internationale binnenvaart. Die deelmarkten bestaan uit kleine en grote schepen voor de droge lading, containervaart en tankvaart met minerale en chemische producten. BTB heeft geografische kennis van alle vaargebieden en kunstwerken binnen Europa.

The Blue Road

Onze visie

BTB introduceert, stimuleert, faciliteert, agendeert, signaleert én begeleidt de aansluiting van de binnenvaart op de digitale vaarweg, zowel in Nederland als in Europa. Onze visie is dat zowel nationaal als internationaal, informatietechnologie voor alle bij de binnenvaart betrokken partijen geweldige kansen biedt. Digitale transformatie is nodig om te komen tot een intelligent transportsysteem als onderdeel van synchromodale ketens en RIS ‘enabled’ Verkeersmanagement. Voorwaarde daarvoor is dat ontwikkelingen goed worden opgepakt en worden gecommuniceerd. Maar ook dat infrastructuur deskundig wordt geïmplementeerd en wordt onderhouden, en daarmee meer en duurzaam vervoer over water mogelijk wordt.

BTB: Wegwijzer in de digitale binnenvaart

Telematicadag 2019

Het onderwerp van de dag was:

Een beter klimaat in de binnenvaart Meten is weten

Het verslag van de dag kunt u bekijken via onderstaande button.

Verslag van de dag

Nieuws

Nieuwsflits: Jubileumeditie Telematicadag verschuift naar december 2021

De jubileumeditie 25 keer Telematicadag wordt verschoven naar december 2021 Gegeven de Covid-19 omstandigheden hebben we besloten om de jubileumeditie van de Telematicadag op 18 december a.s. te laten vervallen. We verschuiven de 25e editie van de Telematicadag daarom door naar december 2021. We gaan ervan uit dat de omstandigheden dan weer terug bij ‘zo normaal mogelijk’ zijn zodat we er een feestelijke jubileumeditie van kunnen maken. Waarbij we natuurlijk rekenen op uw deelname. Een kink[…]

Read more

Nieuwsflits oktober 2020: Onderhoudswerkzaamheden BICS

Onderhoudswerkzaamheden BICS In de nacht van 16 op 17 oktober worden er werkzaamheden aan de berichtenserver van Rijkswaterstaat uitgevoerd. De verwerking van uw elektronische melding (onder andere BICS) kan een vertraging van een aantal uren oplopen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de ingezonden berichten alsnog verwerkt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 01.00 uur en 07.00 uur.

Read more

Nieuwsflits september 2020: Jubileumeditie Telematicadag

Noteer vast in uw agenda – Jubileumeditie Telematicadag 25 jaar Telematicadag op vrijdag 18 december 2020 Deze jubileumeditie zal helaas een andere opzet (moeten) hebben dan de vorige edities. Volgens de richtlijnen van de overheid in het kader van Covid-19, zal de Telematicadag dit jaar op een hybride manier worden uitgevoerd. Er kan slechts een kleine groep mensen -op uitnodiging- fysiek aanwezig zijn. Alle andere geïnteresseerden kunnen de Telematicadag volgen via “life broadcasting”; zij worden[…]

Read more

Terminal Code Tabel

De BTB-Terminalcodetabel is een subset van de BICS-Terminalcodetabel van alle laad- en losplaatsen in Europa en bevat containerterminals en tankterminals. De volledige BICS Terminalcodelijst is te vinden via www.bics.nl, onder BICS-referentiegegevens. Terminalcoderingen worden bijgehouden in overleg met marktpartijen en vaarwegbeheerders. Sinds januari 2012 geldt de geharmoniseerde versie van BTB Terminal Code Tabel. Meer info.

Download BTB TC TableLees verder >>