River Information Services – RIS

River Information Services – RIS


Alle schepen hebben actuele informatie nodig omtrent de vaarweg en andere zaken. Bepaalde schepen moeten zich melden aan de vaarwegbeheerder. Soms moet dat zelfs elektronisch. River Information Services maakt dit mogelijk. RIS staat voor geharmoniseerd en gestandaardiseerd uitwisselen van informatie op en rond het water. Een schipper moet met de PC overal op een zelfde manier informatie kunnen uitwisselen, besloot Europa in 2005. Alle lidstaten moeten hierin voorzien, zo schrijft de Europese RIS-richtlijn voor. Eén keer elektronisch melden op eenzelfde reis door heel Europa, is de stip op de horizon.

AIS nodig voor RIS

RIS is meer dan een raamwerk van afspraken. Scheepvaartberichten uit alle lidstaten zijn in het Nederlands of in de eigen landstaal beschikbaar. RIS bevordert ook veiligheid op het water. Vaarwegbeheerders hebben daarom sterk aangedrongen op de introductie van AIS in de binnenvaart. Met AIS kunnen beheerders hun RIS-verplichtingen beter nakomen. Autoriteiten weten op elk moment waar welke schepen zijn en wat ze vervoeren, mede dankzij AIS en elektronisch melden. Dit zijn dus kerntechnologieën in RIS, evenals elektronische kaarten en digitale scheepvaartberichten. Een schipper die in ruil voor zijn gegevens altijd en overal goede en betrouwbare informatie terugkrijgt, heeft er weinig moeite mee om zich te melden of AIS te voeren.

RIS-kerntechnologieën

Uitwerking RIS verschilt

RIS fungeert een beetje als ‘containerbegrip’. Er kunnen uiteenlopende zaken mee bedoeld worden. Iedere EU-lidstaat kan op eigen wijze en in eigen tempo invulling geven aan de Europese RIS-richtlijn. Eenduidige uitleg en uitwerking van RIS is daarom soms lastig. Europa heeft wel aangegeven dát RIS moet, maar niet voorgeschreven hoe. Ontwikkelingen gaan ook niet zo snel als gedacht. Verschillen in privacywetgeving of opvattingen tussen landen over handhaving en controle vormen lastige barrières, bijvoorbeeld. De Europese portal www.ris.eu geeft een compleet (engelstalig) overzicht van alle activiteiten, initiatieven en de stand van zaken. Raadpleeg anders de (engelstalige) RIS-brochure die je hier kunt downloaden (3,4 Mb):  Brochure RIS

RIS-pagina’s op deze site