Elektronisch melden – BICS

Elektronisch melden – BICSLet op: Nieuwe berichtendienst Rijkswaterstaat, actie benodigd vóór 22-2-2021! Lees meer >>

.

Vlag BICSSchippers kennen BICS als de gratis software waarmee je elektronisch kunt melden bij vaarwegbeheerders in Nederland en Europa. BICS-pagina’s op deze website:

Met BICS kunnen schepen voldoen aan de elektronische meldplicht. Via beveiligd elektronisch berichtenverkeer (EDI) worden scheeps- en ladinginformatie, herkomst en bestemming, ADN-gegevens en aantal opvarenden doorgegeven.  BICS is geschikt voor Windows, Linux en Apple computers!

Software + standaard voor elektronische melden

Het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (BICS) is meer dan een computerprogramma. BICS staat voor eenvormig elektronisch melden in heel Europa. Meer informatie: www.bics.nl. Op de BICS-website kun je BICS aanvragen en downloaden. Ook vind je er uitleg, ondersteuning, handleidingen, tips en veelgestelde vragen. De BICS-website is bestemd voor BICS-gebruikers en voor ontwikkelaars van software die samenwerkt met BICS. Ook zijn er specificaties, omgevingseisen, referentiegegevens en verwijzingen naar internationale standaarden te vinden.

Kerntechnologie in RIS

De BICS software wordt door Rijkswaterstaat gratis ter beschikking gesteld aan de beroepsmatige binnenvaart van Europa. Elektronisch melden is een van de kern- of sleuteltechnologieën in River Information Services, RIS. Inmiddels is BICS niet meer de enige software waarmee je elektronisch kunt melden aan de overheid. In 2014 is BICS volledig vernieuwd. Hiermee wordt het voor ontwikkelaars van binnenvaart-software gemakkelijker om aan te haken, of eigen programma’s voor E-melden te ontwikkelen.

BICS is volledig vernieuwd

Goede verbindingEind 2014 is een volledig nieuw ontwikkelde versie van BICS beschikbaar gekomen: BICS versie 5. Deze vervangt alle voorgaande BICS-versies en ERInet. Met BICS versie 5 is de definitieve stap gezet naar Internet-technologie. Het nieuw BICS ‘draait’ op je Internetbrowser. Elke recente browser is in principe geschikt. Daarom is er geen ERInet meer nodig. Met het vernieuwde programma kun je voldoen aan de eisen van de elektronische meldplicht. BICS versie 5 kan alleen gedownload worden op de BICS-website.

Logistiek

BICS versie 5  is er ook als rederij-versie. Informatie die elektronisch gemeld wordt, is bruikbaar voor logistieke processen. Partners in de vervoersketen kunnen met de informatie in BICS gestandaardiseerde elektronische vervoersdocumenten samenstellen, zoals een E-manifest of elektronische laad- en loslijsten. Of men informeert ladingontvangers of opdrachtgevers simpelweg met een een kopietje van de BICS-melding.

Sommige varende ondernemers sturen een cc-tje van de BICS-melding naar de Waterpolitie, in ruil voor het achterwege blijven van controle en oponthoud tijdens de vaart. De partners in CARIN (CARgo INformation) tonen hiermee aan dat zij betrouwbare schakels in de keten zijn. Een belangrijk marketingvoordeel. Meer over CARIN (download)

Meten is weten

De vervoersprestaties van de binnenvaart worden nauwkeuriger gemeten dankzij BICS. Dat werkt direct in het cbsvoordeel van de sector. Bijvoorbeeld  wanneer we onze prestaties voor het voetlicht brengen bij klanten of de politiek. Zo dragen we zelf bij aan betrouwbaarder statistieken. Gebruikers van BICS hebben vrijstelling voor de (verplichte) maandelijkse schriftelijk vervoersopgave aan CBS. Het CBS ontvangt automatische een kopie van de BICS-melding.

Vanzelfsprekend is de beveiliging van elektronische meldingen met BICS optimaal. Er zijn uitstekende afspraken over bescherming van gegevens.