Brochure Veiligheid en ICT

Brochure Veiligheid en ICT


BrochureDe brochure Veiligheid en ICT bundelt diverse onderwerpen die verspreid op deze website aan de orde komen.
Het boekje bevat concrete tips voor het veilig omgaan met boordautomatisering. Daarnaast wordt een indeling naar betrouwbaarheidsklasse gegeven van de verschillende boordsystemen.
Je kunt per e-mail een papieren exemplaar aanvragen, dat wij je kosteloos toezenden: klik hier.

Download de brochure (PDF 1,63 Mb): PDF klein Brochure Veiligheid en ICTv1-0

Inhoud brochure Veiligheid & ICT

* Dedicated computers en ‘kantoor-PC’s
* Tweedraad systemen
* Elektro-magnetische afscherming
* Hardware, software en onderhoud
* Keuze leverancier
* Keuze apparatuur
* Beveiliging, systeembeheer en investeringen
* Stroom en noodstroom
* Verklaring van Overeenstemming
* Mobiele verbindingen – antennes en inrichtingen
* Indeling naar betrouwbaarheidsklasse (alleen brochure)

Opmerking: De brochure is anders opgebouwd dan deze webpagina’s. Sommige links van de inhoudsopgave van de brochure komen daarom uit op eenzelfde webpagina. De tekst in de brochure kan enigszins afwijken van de online teksten.