Wat doet BTB

Wat doet BTB


Voorlichting, lobby en onderzoek – zo kun je de activiteiten van BTB samenvatten. Partijen zijn bereid  om informatie elektronisch te delen als zij daar voordeel van ondervinden. In verschillende overlegvormen werkt BTB aan het wegnemen van de belemmeringen die hierbij spelen.  Eerder een kwestie van anders organiseren dan van pure techniek. Beleidsplan van BTB.

Overleg deelsectoren

Informatie over transport doorloopt een keten, waarin de binnenvaart schakel is. Afspraken over ICT  moeten dus ketenbreed gemaakt worden. BTB brengt vertegenwoordigers van verschillende schakels in een keten of deelsector bij elkaar om initiatieven af te stemmen. Dan kan een win-win situatie  ontstaan voor alle betrokkenen. Soms vraagt dit intensief lobbywerk achter de schermen. Ook softwareontwikkelaars en aanbieders van informatie technologie worden hierbij betrokken. Overleg waarin dit wordt gerealiseerd: BTB-Tankvaart, BTB-Container.

Voorlichting

Afhankelijk van de ontwikkelingen, zijn er door het jaar heen meerdere themabijeenkomsten. Via een Elektronische Nieuwsflits houdt BTB schippers en anderen op de hoogte van wat er speelt rond ICT. Automatisering aan boord is hier onderdeel van, maar ICT  omvat natuurlijk meer dan de computer in woning en stuurhut. Jaarlijks is er tussen kerst en oud-en-nieuw de Telematicadag voor de binnenvaart. Varende eindgebruikers, ontwikkelaars en aanbieders van ICT en RIS hebben dan rechtstreeks contact met elkaar.

Onderzoek

Met enige regelmaat doet BTB onderzoek naar verschillende aspecten van ICT-gebruik in de binnenvaart. Dit kunnen behoeftepeilingen zijn, gebruikersenquetes of meer technisch georiënteerde onderzoeken.