RIS In Nederland

RIS In Nederland


Rijkswaterstaat en Bureau Telematica Binnenvaart werken gezamenlijk aan de verdere uitwerking van River Information Services in Nederland. De website www.vaarweginformatie.nl is het digitale ‘gezicht’ van een belangrijk onderdeel van RIS, actuele vaarweginformatie – in het Engels : Fairway Information Services ofwel FIS. Zie ook: “FIS in The Netherlands.

Elektronisch melden met BICS en de introductie van AIS zijn andere RIS-kerntechnologieën waar BTB en RWS gezamenlijk aan werken. In de Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een corridor-gerichte begeleiding van de scheepvaart, RIS in de nabije toekomst. Nederland ontplooit diverse RIS-activiteiten die gericht zijn op beter voorspelbare reistijden.

Vaarweginformatie.nl – het Nederlandse RIS loket

www.vaarweginformatie.nl verschaft informatie in digitale vorm, onder meer:

  • Scheepvaartberichten, zowel nationaal als internationaal,
  • Weer,
  • Waterstanden,
  • Actuele vaarwegdiepten,
  • Bedieningstijden en andere gegevens betreffende de Vaarweginfrastructuur (VIN-vaarweginformatie Nederland),
  • Digitale waterkaarten (ENC‘s).

Vaarweginformatie.nl wordt beheerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In nauwe samenwerking met de binnenvaartsector en marktpartijen geeft de Nederlandse overheid gestalte aan invulling van de Europese RIS-richtlijn.