Antivirus bescherming

Antivirus bescherming


De computers aan boord hebben bescherming nodig tegen kwaadaardige software. Als mobiele internetgebruiker ben je extra kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Het bezoeken van een besmette website kan al leiden tot de installatie van ‘malware’ op onbeschermde boordcomputers. Malware is software die er op uit is om schade toe te brengen (dataverlies) of jouw computer ongemerkt over te nemen en te gebruiken voor bijvoorbeeld het verspreiden van virussen.

Ook als je geen internetverbinding  hebt, kan een PC  toch besmet worden. Bijvoorbeeld via CD-roms of DVD’s van derden, of via een datastick of losse dataschijf. Computers zijn onmisbaar in de moderne bedrijfsvoering en storingen kunnen makkelijk tot economische schade leiden. Bedrijfsmatige beveiliging, beheer en onderhoud hoort er dus gewoon bij. De gespecialiseerde nautische automatiseerder levert deze diensten.

Meer over actieve virussen: www.virusalert.nl

Antivirus software en hulp op afstand

Helpdesks of systeembeheerders aan de wal kunnen tijdelijk jouw mobiele computer ‘op afstand overnemen’.  Hierbij ontstaan er soms software-conflicten, omdat er antivirus software actief is. In bepaalde gevallen moet de antivirus software tijdelijk uitgeschakeld worden om hulp van buitenaf mogelijk te maken. Het BICS Helpdesk kan met een tijdelijke ‘overname op afstand’ vaak snel en eenvoudig een BICS-probleem op een boordcomputer verhelpen.  Bespreek met je nautische automatiseerder of de toegepaste antivirussoftware deze hulpmogelijkheden niet blokkeert.