Kennis- en ontwikkelcentrum ICT binnenvaart

Kennis- en ontwikkelcentrum ICT binnenvaart


UK  DE

BOB4BLN-KSVBTB is een onafhankelijke kennis- en ontwikkelcentrum op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie rondom binnenvaart, vaarwegen en logistiek.

Download het beleidsplan van BTB Beleidsplan BTB v4

Zelfstandig en onafhankelijk

Daarbij gaat het naast ICT ook over telematica, automatisering, mobiele communicatie en datagebruik. Voor en door binnenvaartondernemers, partners in de logistieke keten en andere bij de binnenvaart betrokkenen, zoals brancheorganisaties, overheden, haven- en vaarwegbeheerders. BTB heeft brede kennis en inzicht in alle deelmarkten van de nationale en internationale binnenvaart. Die deelmarkten bestaan uit kleine en grote schepen voor de droge lading, containervaart en tankvaart met minerale en chemische producten. BTB heeft geografische kennis van alle vaargebieden en kunstwerken binnen Europa.

Wat is onze visie

BTB introduceert, stimuleert, faciliteert, agendeert, signaleert én begeleidt de aansluiting van de binnenvaart op de digitale snelweg, zowel in Nederland als in Europa. Onze visie is dat zowel nationaal als internationaal, informatietechnologie voor alle bij de binnenvaart betrokken partijen geweldige kansen biedt. Digitale transformatie is nodig om te komen tot een intelligent transportsysteem als onderdeel van synchromodale ketens en RIS ‘enabled’ Verkeersmanagement. Voorwaarde daarvoor is dat ontwikkelingen goed worden opgepakt en worden gecommuniceerd. Maar ook dat infrastructuur deskundig wordt geïmplementeerd en wordt onderhouden, en daarmee meer en duurzaam vervoer over water mogelijk wordt.

doelstelling van BTB