Uniform Aanmelden Barges – UAB-Online

Uniform Aanmelden Barges – UAB-Online


uabSinds 11 december 2013 is UAB-Online beschikbaar als commerciële dienst voor de tankvaart. De pilot UAB, die BTB in 2010 op verzoek van de Verladers Overleg Werkgroep (VNPI) is gestart, heeft aan de basis gestaan van deze dienst voor online aanmelden. Tankschepen maken via Internet kosteloos hun aankomst kenbaar maken bij een tankterminal. Hierdoor kunnen deelnemende tankterminals tijdig beschikken over de informatie die nodig is voor interne processen. Terminals die dat willen, verzorgen een terugmelding naar de tankschepen over verwachte laad- of lostijden.

Uniforme aanmelding – één loket voor meerdere terminals

Bij uiteenlopende tankterminals wordt van schepen meestal dezelfde basisinformatie verlangd. UAB-Online brengt lijn in de verschillende procedures om de komst van een tankschip bij een terminal kenbaar te maken. De onveranderlijke gegevens van een schip hoeven met UAB-Online niet opnieuw ‘ingeklopt’ te worden. Veranderlijke informatie kan per terminal verschillend zijn. UAB-Online laat de schipper zien welke informatie een terminal wenst te ontvangen. Tankschepen treffen ‘één loket’ aan, waarbij ze zich op een vergelijkbare manier kunnen melden bij diverse terminals.

De webservice kan desgewenst gekoppeld worden met de interne IT-systemen.  Termininals kunnen interne processen aldus verder optimaliseren en efficiencyverbetering bereiken. Voor binnenvaartondernemers is de dienst gratis. Ze levert de gemak op en verbetert van de uitwisseling van informatie. www.uab-online.nl

One Response

  1. […] 6. Uniform Aanmelden Barges – UAB-Online – Bureau … […]

Comments are closed.