PC Navigo Routeplanner

PC Navigo Routeplanner


Professionele route-planner voor alle Europese binnenwateren, ontwikkeld door Noordersoft.

PC-Navigo

Het programma kan automatisch waterstanden en stremmingsinformatie van de server van Noordersoft ophalen en weergeven.

De vier belangrijkste gebruiksmogelijkheden van PC-Navigo:

  • Leveren van allerlei gegevens over de bevaarbare wateren, zoals doorvaart-afmetingen, stroomsnelheden, marifoonkanalen, bunkerstations, ligging, telefoonnummers, aansluitingen, bedieningstijden enzovoort;
  • berekenen van routes, die voor een specifiek schip of scheepstype bevaarbaar zijn, rekening houdend met alle faktoren die de bevaarbaarheid beïnvloeden;
  • Berekenen van optimale verbindingen tussen twee plaatsen, inclusief de waarschijnlijke tijdsduur en aankomsttijd, weergegeven in een naar keuze gedetailleerde routebeschrijving.
  • Het produceren van een zogenaamd “reisplan” of “voyage plan”, waarin conform de eisen en RIS-standaarden gegevens over positie, planning en scheepsbewegingen van het schip worden opgenomen.

Er kunnen meer types GPS worden gebruikt in combinatie met PC Navigo. Gezamenlijk gebruik van de GPS met het navigatieprogramma Tresco Inland ECDIS viewer – PC-Navigis 7.0 is ook mogelijk.

Vanaf versie, 4.1 van de routeplanner zijn er uitgebreide interactieve handleidingen toegevoegd op de CD-ROM, die álle details van PC-Navigo uitvoerig uitleggen (in vier talen). Alle kaartweergaven, printfuncties en scherm-opties zijn verbeterd en vergemakkelijkt; marifoon-sectorkanalen, MIB-kanalen, NIF-kanalen e.d. zijn toegevoegd en worden afgebeeld op het scherm; de waterwegen in Servië en Hongarije zijn ook toegevoegd. (Bron: Noordersoft)