Brandstofverbruik

Brandstofverbruik


Toepassingen voor procesbewaking:

Tempomaat – ontwikkeld door Techno Fysica

Software ter ondersteuning van brandstofbesparing tijdens de vaart
Te gebruiken voor automatische voortstuwingsregeling. Kan kostenbestparend werken op brandstofverbruik.
Gebruikersgroep: binnenvaartondernemers, schepen in rederijverband.
“Het tempomaat systeem van Techno Fysica heeft bewezen 10% van de totale kosten van de binnenvaart op stromend water te besparen. De ‘Tempomaat’ berekent het meest economische vaarplan en laat het schip op tijd aankomen tegen 4 tot 12% lagere brandstofkosten. Dit gebeurt met behulp van GPS en een nauwkeurig brandstof-meetsysteem, waarbij de invloed van getijden en stroomsnelheden verdisconteerd wordt.” (Techno Fysica)
Techno Fysica werkt i.s.m. Periskal aan een Tempomaat-versie voor particuliere binnenvaartondernemers en streeft integratie met overige nautische software na.

Voortvarend Besparen

Stimuleringsprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het programma VoortVarend Besparen heeft tot  doel om een brandstofbesparing van 5% te realiseren in 2010. Brandstofbesparing is goed voor het milieu én voor de portemonnee van de schipper. Het Platform Voortvarend Besparen, waar partijen uit de branche op gelijke voet opereren, onderneemt verschillende initiatieven om zuinig varen te stimuleren; subsidie op technische hulpmiddelen, stimuleren van nieuwe technieken, het organiseren van opleiding en trainingen en de jaarlijks terugkerende Binnenvaart Brandstof Competitie. Een ding staat voorop: het mag niet ten koste gaan van de toekomst van de branche en de schipper. Zuiniger wil namelijk niet zeggen langzamer, wel slimmer varen.
Subsidieregeling: http://www.senternovem.nl/voortvarendbesparen/