BTB-Container

BTB-Container


Werkgroep BTB-C

In de werkgroep BTB-Container overleggen direct betrokkenen in de containerbinnenvaart over harmonisatie en standaardisatie in het gebruik van ICT in deze deelsector. Slim gebruik van ICT door de keten heen levert voordeel op voor alle betrokken, bijvoorbeeld door het inzetten van EDI en het uitbannen van papieren informatiestromen. Door ‘eilandautomatisering’ tegen te gaan, ontstaat toegevoegde waarde voor de totale keten. Binnenvaartondernemers, barge operators, terminals, ICT dienstverleners, overheid en softwareontwikkelaars werken in BTB-C op pragmatische wijze samen.
De bijeenkomsten van BTB-C vinden doorgaans 1 x per kwartaal plaats te Rotterdam onder voorzitterschap van CBRB. Het secretariaat berust bij BTB. Deelname staat open voor iedere belanghebbende.

Aandachtsgebieden

  • Elektronisch melden via BICS
  • E-meldplicht
  • Terminalcoderingen
  • Stuwlokaties
  • Stuwageapplicaties
  • Elektronische documenten / papierloos varen
  • Onderhoud van de speciale invulinstructie voor het containertransport in IFTMINBICS

De Werkgroep Normalisatie Terminalcoderingen is een subwerkgroep van BTB-C