Wijziging meldplicht Rijnvaartpolitiereglement

Wijziging meldplicht Rijnvaartpolitiereglement

RPR_edited-1Vanaf 1 december 2015 is een wijziging van kracht van artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement. Schepen met een LNG-systeem aan boord en alle schepen die één of meer containers vervoeren moeten dit nu verplicht melden.

Met het besluit 2015-I-16 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement op een aantal onderdelen gewijzigd. Een aantal van die wijzigingen heeft directe gevolgen voor de meldplicht.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een schip dat een LNG-systeem aan boord heeft, moet de aanwezigheid hiervan melden.
  • Alle schepen die één of meerdere containers vervoeren moeten dit verplicht elektronisch melden.

Schepen die containers vervoeren zijn verplicht de gevraagde gegevens over te dragen volgens de standaard voor het elektronisch melden van schepen in de binnenvaart, editie april 2013. Daarbij moet onder andere worden gemeld:

  • het containernummer,
  • containertype,
  • beladingstoestand (beladen of onbeladen),
  • de respectievelijke stuwplaats van de container.

Eerder had de meldplicht alleen betrekking op het vervoer van meer dan 20 containers of containers waarop het ADN (Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen) van toepassing is.

De integrale gewijzigde tekst van artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement is terug te vinden in de Staatscourant van 26 november 2015, Nr 42586
( www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant )