Harmonisatie Terminalcoderingen

Harmonisatie Terminalcoderingen


Invoering nieuwe BTB Terminal Codetabel met BIG BANG 10/01/12

Op 10 januari 2012 om 9.00 AM is de gesaneerde en geharmoniseerde BTB terminal code tabel (versie 20.xx) ingevoerd. In de geharmoniseerde BTB terminal code tabel zijn alle terminal coderingen aangepast aan het formaat van coderen dat aansluit bij de RIS-index.

Alle gebruikers van de BTB Terminal Code Tabel wordt geadviseerd om de eigen systemen aan te passen aan het gebruik van de nieuwe tabel, teneinde een vloeiende voortgang van elektronisch berichtenverkeer via EDI te bewerkstelligen.

Achtergronden harmonisatie

Door het voortschrijdende gebruik van elektronisch berichtenverkeer (EDI) bij invloedrijke schakels in de logistieke keten, werd het noodzakelijk om alle terminal coderingen qua formaat gelijk te trekken met de RIS-index. Hierbij zijn -waar mogelijk- de resultaten van het RIS-index Recovery Program in acht genomen.

De eerdere versies (tot 12.xx) van de  BTB-terminalcode lijst voor de Europese binnenvaart -onderhouden door BTB- bevatten circa 395 terminalcoderingen. Hiervan waren er 200 conform de RIS-standaard samengesteld; deze terminalcoderingen omvatten 5 (alfanumerieke) posities. De resterende terminalcoderingen (49%) dateerden nog uit het pré-RIS-standaard tijdperk (4 of minder alfanumerieke posities).

In de afgelopen tien jaar was het beleid er op gericht om pré-standaard coderingen geleidelijk uit te faseren. Aldus werd rekening gehouden met de uiteenlopende automatiseringsniveaus bij diverse betrokkenen.

Naarmate meer partijen (zowel privaat als publiek) in de keten overgaan tot EDI groeide de behoefte aan geharmoniseerde terminalcoderingen. Hierdoor werd het noodzakelijk om de terminaltabel te saneren. De mutaties van beide ingrepen waren  zo omvangrijk, dat deze niet langs geleidelijke weg tot stand gebracht konden worden.
Sanering van terminalcoderingen diende zorgvuldig geschieden, opdat marktpartijen (en overheidspartijen) de gelegenheid hadden zich voor te bereiden op het conserveren van historische gegevens. Dit speelde een rol bij sommige in-house applicaties en bij sommige stuwage software, waarbij de BTB terminalcodetabel fungeert als unieke sleutel.

Werkgroep Normalisatie Terminalcoderingen

In de zomer van 2010 heeft de Wergroep BTB-C een subwerkgroep ingesteld die belast was met het normalisatieproces.

Samenstelling werkgroep:

  • Piet Schapers, ms Fixut Maris
  • Mark Suijkerbuijk, Danser Group
  • Marc Stefanoff, PSA Antwerp NV
  • Bart Bubberman, RWS / Scheepvaart Verkeers Centrum
  • Pieter-Jan Nefkens, BTB / ERI-expertgroup
  • Desiré Savelkoul, Autena Marine (ContainerPlanner)
  • Lyrae (Stuwplan 2000)
  • Joop Halter, PortBase
  • Nick van Haag, BTB / secretaris BTB-Container
  • Robert Roestenburg, ECT (in verband met SMDG Terminalcodes – zeevaart)