Uniform Aanmelden Barges – UAB-Online

uabSinds 11 december 2013 is UAB-Online beschikbaar als commerciële dienst voor de tankvaart. De pilot UAB, die BTB in 2010 op verzoek van de Verladers Overleg Werkgroep (VNPI) is gestart, heeft aan de basis gestaan van deze dienst voor online aanmelden. Met UAB-Online maken tankschepen via Internet kosteloos hun aankomst kenbaar bij een tankterminal die meedoet aan dit systeem. Hierdoor kan de tankterminal tijdig beschikken over de informatie die nodig is voor interne processen. Terminals verzorgen een terugmelding naar de tankschepen over verwachte laad- of lostijden.

Uniform – één loket voor meerdere terminals

Via de website UAB-Online (Uniform Aanmelden Barges) kunnen binnenvaart tankschepen en hun klanten (raffinaderijen, tankterminals etc.) snel en eenvoudig informatie uitwisselen over de verwachte aankomsttijden van de schepen en over verwachte wacht- en laad/lostijden.
Het initiatief voor de ontwikkeling van UAB-Online kwam van de VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie). BTB bracht partijen bij elkaar en startte een pilot. Deze vond in Zeeland zoveel draagvlak, dat hieruit een apart pilotproject is ontstaan. Dit project heeft met name door enthousiaste deelname van Zeeland Refinery en de binnenvaartsector geleid tot een goede en bruikbare website.

Voordelen voor gebruikers

Het vooraanmelden via internet levert voor alle betrokken partijen veel voordelen op. Voor binnenvaartschippers is digitaal aanmelden eenvoudiger en maakt het fysiek aanmelden bij een tankterminal overbodig. Bovendien krijgen ze van aangesloten terminals feedback over de verwachte wachttijden. Met deze informatie kan een schipper zijn reis beter en efficiënter plannen. De vooraanmeldingen in UAB-Online geven tankterminals eerder en beter inzicht in de te verwachten schepen. Met dat inzicht kunnen ze hun steigerplanning optimaliseren en daarmee hun efficiency verhogen. Havens kunnen de informatie uit UAB-Online op hun beurt gebruiken om hun ligplaatsenbeleid te optimaliseren.

Ambitie

Advisor ICT Solutions, de partij die samen met Nefkens Advies de UAB-Online website ontwikkeld heeft, legt hiermee een basis voor het verder digitaliseren en optimaliseren van de scheepvaart in West-Europa. Eric van ’t Boveneind, directeur Advisor ICT Solutions: ‘Wij hebben de ambitie om samen met ketenpartners te investeren in nieuwe diensten in UAB-Online; digitale informatiediensten die het samenwerken binnen de scheepvaart makkelijker maken en dus ook goedkoper en efficiënter. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de verdere integratie van UAB-informatie in operationele processen, integratie met port community systemen en koppelingen met binnenmaat software.

Proeftuin

‘Zeeland is een pracht van een proeftuin voor dit soort innovatieve ontwikkelingen’, vertelt projectmanager Rutger van der Male, die namens de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland bij het project betrokken was. Binnenvaart speelt een cruciale rol in een efficiënte logistiek in Zeeland, en is onmisbaar voor bedrijven zoals Zeeland Refinery, Dow en Oiltanking. ‘UAB-Online biedt alleen maar voordelen, het draagvlak is dus groot bij het bedrijfsleven.’ Ook in de toekomst wil Impuls de verdere ontwikkeling naar het zogenaamde papierloze varen verder ondersteunen.

Meer informatie over UAB-Online is vinden op www.uab-online.nl. Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met Eric van ’t Boveneind, 0297 – 28 88 73.