Vergelijkbare visualiseringssytemen – E-vaarkaarten

Vergelijkbare visualiseringssytemen – E-vaarkaarten


VergelijkbaresiualiseringNaast gestandaardiseerde vaarkaarten van het type Inland-ECDIS, zijn er elektronische vaarkaarten die niet voldoen aan de Inland-ECDIS standaard. Deze alternatieve kaartsysteem zijn wel specifiek ontworpen als vaarkaart en geven een nauwkeurige aanduiding van de vaarweg. Belangrijker: ze kunnen AIS-signalen van omringende schepen ten opzichte van de eigen positie van het schip zichtbaar maken in de kaart.

Bepaalde kaarten kunnen RIS-informatie weergeven, afhankelijk van de uitvoering. Bij het samenstellen van de kaart kan Inland-ECDIS-informatie gebruikt zijn. Maar deze informatie wordt op een andere manier door de computer opgeslagen en weergegeven (geen vector-, maar rasterweergave). De CCR omschrijft dit soort e-vaarkaarten als “vergelijkbare visualiseringssytemen“. Diverse schippers maken er gebruik van. De prijzen zijn doorgaans beduidend lager dan die van inland ECDIS systemen van marktleiders.

 Evaluatie AIS en kaartverplichting CCR

Van 1 november 2016 tot en met 3 januari 2017 wordt er een grootscheepse AIS enquete uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de huidige AIS verplichting geëvalueerd. Vooralsnog wil de CCR ‘vergelijkbare visualiseringssystemen’ uiteindelijk niet langer gedogen. Mogelijk geeft de evaluatie van AIS en kaartverplichting aanleiding om deze visie te heroverwegen. De uitkomsten van de ondervraging kunnen van invloed zijn op de regelgeving rond AIS en vaarkaarten. Daarom worden schippers massaal opgeroepen om mee te doen aan de AIS enquete!

Leveranciers van vergelijkbare visualiseringssystemen: