Marifoon blokkanalen

Marifoon blokkanalen


Een elektronische navigatiekaart kan in combinatie met GPS-plaatsbepaling exact aangeven wanneer de marifoon tijdens de vaart moet worden overgeschakeld naar een ander blokkanaal. Technisch is automatisch overschakelen van de marifoon zelfs mogelijk. Dit eenvoudige stukje ICT-gereedschap is er in deze vorm nog niet.
Wel kunnen sommige Inland ECDIS-kaarten automatische de marifoonkanalen  zichtbaar maken in de kaart van het  gebied waar men doorheen vaart. Dat komt al aardig in de buurt.

Marifoonkanalen online

Er is  online informatie voorhanden over alle marifoonkanalen in heel Europa. Dit prima initiatief van Noordersoft is een gratis service van deze aanbieder van RIS-software.