Elektronische kaarten online

Elektronische kaarten online


Gratis basis-ECDIS-informatie (S-57) van Nederland zijn inmiddels online beschikbaar via www.vaarweginformatie.nl
Om de kaarten te bekijken, heb je een ECDIS-viewer nodig,  dat is een apart stukje software.  Rijkswaterstaat (NL) stelt het basismateriaal kosteloos ter beschikking van particulieren. Nationale vaarwegbeheerders in Europa hebben het recht om een redelijke vergoeding te vragen.  Gegeven het uitgangspunt dat ECDIS basismateriaal met belastinggeld tot stand is gekomen, is het aannemelijk dat de kosten beperkt zullen blijven.

Online updaten van elektronische kaarten?

Het zou logisch zijn dat je ECDIS-kaartmateriaal online zou kunnen updaten. Technisch is het mogelijk. Echter, in de praktijk is dit nog niet zinvol. De bestanden zijn te omvangrijk en de beschikbare mobiele bandbreedte is tijdens de vaart meestal nog te beperkt. Zie ook: Inland Ecdiskaarten.