Navigatie

Navigatie


Bij toepassingen voor navigatie wordt integratie met systemen aan boord steeds belangrijker. Elektronische vaarkaarten spelen hierbij een centrale rol. Deze kaarten kunnen elektronische informatie uit allerlei bronnen (o.a. RIS) tijdens de vaart in samenhangende vorm presenteren in de stuurhut. Bijvoorbeeld: de combinatie van AIS en kaart of  radarbeeld en kaart. Of het weergeven van actuele waterstanden en stremmingen.

Andere toepassingen voor navigatie en navigatie ondersteuning

Navigatieondersteunende systemen zoals AIS zijn bij de huidige stand van de techniek nog onvoldoende nauwkeurig voor zuivere navigatie. Dit geldt voor alle plaatsbepalingssystemen die  gebruik maken van standaard-GPS. Het enige systeem waarop je ‘blind’ kunt varen is Radar. Daarnaast mag je uitsluitend navigeren op type-goedgekeurde Inland ECDIS-systemen in combinatie met radar in de “navigatiemodus”.