Logistiek en planning

Logistiek en planning


Succesvolle logistieke toepassingen maken gebruik van internationale standaarden bij elektronische uitwisseling van informatie (zoals EDI en Internetprotocol e.d.). Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld tussen publieke en private partijen, of private partijen onderling in de binnenvaart:

Zie ook: toepassingen voor identificatie en volgen