Telebankieren

Telebankieren


Rabobank Telebankieren

Softwarepakket voor telebankieren  – niet te verwarren met Internetbankieren.
Dit pakket voor zakelijke klanten maakt het mogelijk transacties offline voor te bereiden, waarna men slechts zeer kort online hoeft te zijn om contact te hebben met de bank. Voor binnenvaartondernemers die weinig mogelijkheden hebben om online te zijn, is dit de ideale oplossing om bankzaken op afstand te verrichten. De meeste andere banken zijn volledig overgestapt op Internetbankieren. Rabobank biedt als enige nog deze service voor de binnenvaart.