Milieuzorg

Milieuzorg


Scheeps Milieu Plan

Software ter ondersteuning van het opstellen van een milieuplan.
Ontwikkeld door Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB). De software bevat de digitale versie van het hieronder beschreven Scheepsmilieuplan (SMP).

ScheepsmilieuplanHet Scheepsmilieuplan (SMP) is ontwikkeld om onnodig afval te voorkomen en veilig om te gaan met onvermijdbaar afval. In samenwerking met de brancheorganisaties en verschillende overheidsdiensten (RIZA, Rijkswaterstaat, Inspectie Verkeer & Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam) is daarom een praktisch handboek ontwikkeld. Er komen diverse maatregelen aan de orde die kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijker bedrijfsvoering, zoals technische verbeteringen en organisatorische & administratieve zaken. Buiten het voordeel voor de  maatschappij als geheel heeft het ook voor binnenvaartondernemers grote voordelen. Vanwege haar milieuvriendelijkheid is de binnenvaart een goed en zeer bruikbaar marketinginstrument.

In samenwerking met de SFAV (Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij) is er een tweede vernieuwde versie op de markt gebracht voor de binnenvaart én visserij.  Dit SMP bevat veel praktische informatie en gebruiksmogelijkheden, waaronder onderhoudschema’s en handige opbergplaatsen voor S-formulieren, bunkerverklaringen en olieafgifteboekjes.

Wegens de grote belangstelling is de overgebleven voorraad SMP-werkmappen  beperkt. Zo lang de voorraad strekt kunt u tegen verzendkosten een exemplaar verkrijgen via de SAB. Je kunt het SMP  gratis komen afhalen bij de balie van het SAB.