Binnenvaart ICT

Binnenvaart ICT


Navigatie, communicatie, voortstuwing en procesbewaking zijn bedrijfskritische functionaliteiten aan boord van schepen. Automatisering is hierbij onmisbaar.

Informatie- en communicatie technologie in de binnenvaart krijgt gestalte in uiteenlopende toepassingen:

Allerlei aspecten van boordautomatisering zijn via meerdere zoek-ingangen op deze website te vinden.