Helpdesk BICS

Helpdesk BICS


HelpdeskHulp bij E-melden met BICS

+31(0)88 202 26 00

ondersteuning bij installatie en gebruik van BICS

9.00 – 17.00 uur  op werkdagen.

Noodhulp voor E-meldplichtige schepen:
dagelijks van 6:00 – 9:00 uur en van 17:00 – 23:00 uur en in het weekend van 9:00 – 17:00 uur.

De BICS-helpdeskmedewerker belt zonodig terug naar boord, waar je ook in Europa zit. Ondersteuning van het Helpdesk is gratis en wordt verzorgd door Bureau Telematica Binnenvaart. Mailen mag ook: helpdesk@bics.nl

Noodhulp voor schepen die elektronisch meldplichtig zijn

De ondersteuning bij nacht en tijdens weekenden is niet bedoeld voor het aanvragen van BICS of gewone installatieproblemen.

Het gaat uitsluitend om incidenten die er toe leiden dat je niet elektronisch kunt melden terwijl je dat verplicht bent. De overheid die de meldplicht heeft opgelegd, draagt er zorg voor dat schippers ook buiten kantooruren mogelijkheden hebben om hun verplichting na te komen. Als de hiervoor beschikbaar gestelde software (BICS) tot problemen leidt, is er dus ondersteuning.

De dienstdoende helpdeskmedewerker zit niet op kantoor, maar thuis en heeft alle middelen ter beschikking die men op kantoor ook heeft. Geprobeerd wordt om softwareproblemen direct op te lossen.