Koppeling AIS met E-vaarkaart en Radar

Koppeling AIS met E-vaarkaart en Radar


USBstekkersEen alleenstaand “AIS-kastje” in de stuurhut heeft weinig toegevoegde waarde op een binnenvaartschip. Dit hebben de opstellers van de inland-AIS standaard ook bedacht. De CCR is er terecht van uitgegaan dat AIS in de binnenvaart gecombineerd zou worden met E-vaarkaart of radar. Vanaf december 2014 is een koppeling tussen AIS en e-vaarkaart op de Rijn verplicht. In de praktijk hadden de meeste schippers hun PC al gekoppeld met AIS. Het is immers handig dat de verkeerssituatie op een elektronische kaart in beeld wordt gebracht.

Niet-standaard koppelingen

Verbindingen van AIS met andere boordsystemen zijn niet optimaal gestandaardiseerd. Ze maken geen deel uit van de typegoedkeuring. Een koppeling kan niet altijd probleemloos gemaakt worden. Meest gangbaar is een  USB- of een RS 232 verbinding, maar dat wil nog niet zeggen dat de communicatie over deze verbindingen ‘standaard’ is. Binnen USB-verbindingen kunnen er afwijkingen voorkomen (USB 1.0/ USB 2.0/ USB 3.0; ook is de ene USB-kabel de andere niet). USB 1.0 is in principe snel genoeg voor de communicatie tussen AIS en computer; kritische factor is meestal de software. Op moderne PC’s ontbreekt een RS-232 poort, zodat er verlopen gebruikt moeten worden. Soms is een nieuwe insteekkaart voor de PC nodig.

BTB adviseert adviseert om in het geval van koppelingen de leverancier van E-kaart of radar te raadplegen en na te gaan hoe de koppeling het best tot stand gebracht kan worden. Een en ander is namelijk afhankelijk van merk en type/uitvoering van AIS- of radarapparatuur, in combinatie met kaartsoftware. Het is verstandig tevoren te overleggen wie de koppeling het beste kan maken  en welke kosten er aan verbonden zijn. Voor het activeren van de AIS-module in de elektronische vaarkaart kan een leverancier extra kosten in rekening brengen. Dit is ook weer merk- en versie-afhankelijk.

Display AIS niet voorgeschreven

Uitgaande van een koppeling met boordsystemen, ontbreekt in de inland AIS standaard de eis voor het aanwezig zijn van een ‘minimal key display’ (toetsenbord/schermpje) op het apparaat. De functies van het AIS-apparaat kunnen vanuit een gekoppelde boordcomputer bediend worden. Nautische software die het AIS-signaal in de vaarkaart projecteert, of radar-informatie verrijkt, rekent nautische mijlen (waar AIS mee rekent) om naar kilometers.