Instemming met AIS onder voorwaarden – Convenant

Instemming met AIS onder voorwaarden – Convenant


In 2006 zei de binnenvaartsector “Ja” tegen AIS. In een convenant tussen overheid en branche zijn heldere afspraken gemaakt over de introductie van AIS:

 • De sector werkt mee aan een vrijwillige invoering van AIS op voorwaarde dat de staat de kosten hiervan draagt. Dit is gebeurd in de vorm van subsidies.
 • De overheid waarborgt de privacy. Dit is nog niet naar tevredenheid van de sector opgelost.
 • Uitsluitend positie en identificatie van schepen wordt met AIS uitgezonden.
 • AIS wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere uitbouw van
  River Information Services (RIS).

Teksten convenant

“Artikel 8

 1. Na het onafhankelijke onderzoek naar de mogelijkheden van AIS (Automatic Identification System van UN/IMO) en AI-IP (Automatische Identificatie met Internet Protocol) kiest de Staat, om redenen van vergroting van de veiligheid, voor de invoering van AIS zoals bedoeld in de RIS-Directive 2005/44/EU voor de binnenwateren. Een verplichting tot het aan boord hebben van AIS is niet vòòr 2009 voorzien.
 2. De branchepartijen respecteren vanuit het perspectief van grotere veiligheid deze keuze. Het is voor hen daarbij essentieel dat:
  a. de Staat bereid is om gedurende de periode van vrijwillige invoering, voor een nader te bepalen deel van de kosten van de aanschaf en installatie van AIS aan boord van binnenschepen, een rol te spelen in de financiering. Hierbij geldt als aanname dat de Europese Commissie hiermee accoord gaat.
  b. uit privacy-overwegingen het uit te zenden AIS-bericht beperkt zal blijven tot de positie van het schip en identificatie.
 3. Indien partijen over de in artikel 2 genoemde punten tot overeenstemming geraken, zijn de branchepartijen, onder de huidige waarborgen van de privacy, bereid loyaal mee te werken aan de vrijwillige invoering van AIS. (…)”

Letterlijke tekst uit het convenant, met een citaat uit hoofdstuk 6.

PDF klein Download volledige convenant (PDF 233 Kb)