CCR Informatieblad AIS

CCR Informatieblad AIS


PERSBERICHT – Straatsburg, 14.11.2014 – De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)  heeft een verplichting ingevoerd voor de uitrusting met een Inland AIS-apparaat en een visualiseringssysteem voor elektronische kaarten. De verplichting gaat gelden vanaf 1 december van dit jaar. Om de uitvoering van dit besluit te vergemakkelijken, heeft de CCR een informatiedocument opgesteld. Dit document biedt de schipper informatie over de toepassing van de regelgeving in de praktijk en geeft antwoord op een aantal concrete vragen.

Het document kunt je hier rechtstreeks downloaden:  AIS Informatieblad CCR (5,4 Mb)

Op  www.ccr-zkr.org is dit document in het Duits, Frans en Nederlands beschikbaar . Binnenkort verschijnt eveneens een Engelse versie.

Besluitvorming

Tijdens de plenaire zittingen in december 2013 en juni 2014 heeft de CCR verschillende besluiten aangenomen over de invoering van een uitrustingsverplichting met Inland-AIS samen met een Inland-ECDIS-toestel in informatiemodus (of een vergelijkbaar visualiseringssysteem). Deze besluiten dragen bij tot een verhoging van de veiligheid en een vlot verkeer in de Rijnvaart en zullen op 1 december aanstaande in werking treden.

Voorbereidingen

Ter begeleiding van de tenuitvoerlegging van dit belangrijke besluit, hebben er talrijke voorbereidende vergaderingen plaatsgevonden, waaronder twee workshops met het bedrijfsleven, een bijeenkomst met de fabrikanten van elektronische kaarten en ook een bijeenkomst waarvoor alle partijen werden uitgenodigd die betrokken zijn bij deze verplichting. De CCR hecht er veel waarde aan het bedrijfsleven niet alleen nauw te betrekken bij de opstelling van nieuwe regelgeving, maar de sector ook te begeleiden bij de omzetting hiervan.
Met hulp van deskundigen en het bedrijfsleven hebben de werkgroepen van de CCR daarom een informatiedocument opgesteld. Dit document is bestemd voor schippers en levert concrete antwoorden op verschillende vragen die in de praktijk op kunnen komen in verband met de nieuwe reglementaire voorschriften.
(Bron: persbericht CCR 14-11-2014)

Ga naar de AIS-pagina’s van BTB