AIS online – in strijd met de wet

AIS online – in strijd met de wet


AIS-radiosignalen van schepen worden uit de ether geplukt en online gepubliceerd.Zender Dit is in strijd met de wet, zolang individuele schippers daar geen toestemming voor geven. Voorbeelden:

Online informatie over schepen kan onjuist, onbetrouwbaar of verouderd zijn. Exploitanten van AIS-websites hebben doorgaans geen eigen, dekkend AIS-netwerk en maken vaak gebruik van vrijwilligers of radioamateurs. Scheepseigenaren hebben meestal geen toestemming gegeven voor publicatie van AIS-gegevens, fotomateriaal of aanvullende informatie over schip of bedrijf.

AIS op het www – illegaal!

Volgens de uitleg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het wettelijk niet toegestaan om AIS-signaal, dat niet voor de ontvanger bestemd is, op te vangen en te gebruiken. AIS-signaal ‘uit de lucht’ plukken en op Internet zetten mag dus niet! Achter sommige websites zit een verdienmodel, waarbij tegen betaling meer informatie over een schip kan worden verkregen. Zonder toestemming van de scheepseigenaar is dit illegaal. Echter, de overheid handhaaft niet actief.

Ondernemers die zich benadeeld voelen, moeten zelf actie ondernemen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven dat er niet actief gehandhaafd wordt op overtreding van deze regelgeving. Een formeel verzoek tot handhaving van de gezamenlijke brancheorganisaties in 2011 bij College Bescherming Persoonsgegevens (nu: Autoriteit Persoonsgegevens) werd afgewezen. Hiermee komt de overheid een deel van de afspraken niet na, die zijn vastgelegd in het convenant van 2006.

Hoe denkt de NMa over AIS?

Bureau Telematica Binnenvaart heeft navraag gedaan bij de Nederlandse Mededingings Authoriteit (NMa) over de mogelijke toename van markttransparantie in de binnenvaart door de introduktie van AIS. De NMa komt alleen in actie als er sprake is van ‘onderling afgestemde gedragingen’ die er op gericht zijn om concurrentie te beperken. Een benadeelde partij zal bij de NMa inzichtelijk moeten maken dat een dergelijke situatie zich voordoet.

Het plaatsen van AIS-informatie online wordt door de NMa met interesse gevolgd. Informatie online, zoals scheepsidentiteit, posities, verwachte aankomsttijden en ladingonformatie kan in bepaalde omstandigheden verstorend werken op prijs- en contractvorming in de binnenvaartmarkt.
Ook hier geldt: benadeelde ondernemers moeten dit zelf aantonen bij de NMa.