Terugblik Telematicadag 2009

Terugblik Telematicadag 2009


De eerste Binnenvaart Telematica Award werd in Nijmegen uitgereikt.  Impressies van 30 december 2009 –  zie podcast Weekblad Schutteveaer

Thema: Laat ICT voor je werken! Slimme ondernemers weten zich te onderscheiden in tijden dat het economisch wat minder gaat, bijvoorbeeld door handig gebruik te maken van informatie- en communicatie technologie.

Workshops
In 8 actuele workshops waren diverse onderwerpen aan de orde. Bezoekers van de telematicadag op het KSCC Schipperscentrum te Nijmegen konden hieruit een keus  maken. John Dibbets interviewde de inleiders van de workshops. Impressies hiervan zijn te bekijken en te beluisteren op:
http://www.schuttevaer.nl.

Informatiemarkt
De
informatiemarkt bood gelegenheid om ontwikkelaars en aanbieders van binnenvaart-ICT rechtstreeks aan te spreken.

RWS testopstelling
Geavanceerde ICT-apparatuur en mobiele verbindingen op patrouillevaartuigen van RWS.
Delen hiervan zijn de hele dag tentoongesteld en gedemonstreerd door Kores Wouters.

Programma Telematicadag 2009

Download het programma: ProgammaTM (PDF – 2 Mb)

10.00 uur Inloop en koffie

10.15 uur Opening

door landelijk aalmoezenier Bernhard van Welzenes, dir. KSCC.
Tevens startsein voor de informatiemarkt op het Plaza.

10.35 uur Interviews door Johan Dibbets met:

  • Ivo ten Broeke, programmamanager RIS in Nederland / Rijnvaartcommissaris (Rijkswaterstaat)
  • Ed Hartman (Logos )
  • Evert van der Laar (Voortvarend Besparen)
  • Han van Roozendaal (Onderwijscoordinator BInnenvaart)

10.55 Start workshops

Workshop A1RIS RWS/SVC door Ivo ten Broeke- A.Derksenzaal (boven)
Workshop B1Calculeren met Logos door Ed Hartman –Kerkgedeelte (beneden)
Workshop C1Hulpmiddelen om zuinig te varenBibliotheek (boven)

SBIR – Evert van Laar, Voortvarend besparen
Economy Plannen – Desire Savelkoul, Autena Marine
Sail Dieptemeting – Dick Fikkert, RUPS

Workshop D1Voorlichting en educatie door Han van Roozendaal – L.Broekmeulensalon (boven)

11.35 Interview door Johan Dibbets met:

11.55 Start workshops

Workshop A2 – Stabiliteitsberekeningen door Marleen Buitendijk – A.Derksenzaal (boven)
Workshop B2 – FIS Routegebonden informatie door Therry van der Burgt –Kerkgedeelte (beneden)
Workshop C2 – Logistiek LIVRA door Anton Huurman – Bibliotheek (boven)
Workshop D2Haal meer uit je Email / WebEx – door Dirk van der Meulen en Pieter-Jan Nefkens – L.Broekmeulensalon (boven)

12.30 -13.30 Lunch (aangeboden door VoortVarend besparen)

Officieel gedeelte door Bureau Telematica Binnenvaart

14.00 Start workshops

Workshop A3RIS RWS/SVC door Ivo ten Broeke- A.Derksenzaal (boven)
Workshop B3Calculeren met Logos door Ed Hartman –Kerkgedeelte (beneden)
Workshop C3Hulpmiddelen om zuinig te varenBibliotheek (boven)

SBIR – Evert van Laar, Voortvarend besparen
Economy Plannen – Desire Savelkoul, Autena Marine
Sail Dieptemeting – Dick Fikkert, RUPS

Workshop D3Voorlichting en educatie door Han van Roozendaal – L.Broekmeulensalon (boven)

15.00 Start workshops

Workshop A4 – Stabiliteitsberekeningen door Marleen Buitendijk – A.Derksenzaal (boven)
Workshop B4 – FIS Routegebonden informatie door Therry van der Burgt –Kerkgedeelte (beneden)
Workshop C4 – Logistiek LIVRA door Anton Huurman – Bibliotheek (boven)
Workshop D4Haal meer uit je Email / WebEx – door Dirk van der Meulen en Pieter-Jan Nefkens – L.Broekmeulensalon (boven)

16.00 Plaza Afsluiting en receptie

17.00 Plaza Einde

Deelnemers Informatie Markt Telematicadag 2009

Sponsors 2009

Deze Telematicadag is mede mogelijk gemaakt door:
Autena Marine,
Dekatel, Enovation, Nefkens Advies, Rabobank, Weekblad Schuttevaer, Rijkswaterstaat, SenterNovem, Gerard Valk (fotografie).

De Telematicadag voor de binnenvaart wordt jaarlijks georganiseerd door Bureau Telematica Binnenvaart, KSCC Schipperscentrum, Autena Marine, Nefkens Advies, Weekblad Schuttevaer en Rijkswaterstaat.