Ere-Award Telematica 2016 voor oud-bestuurders BTB

Ere-Award Telematica 2016 voor oud-bestuurders BTB

Award 2016De Binnenvaart Telematica Award is in 2016 een ere-award, die op 29 december door de voorzitter van BTB, Ries Bode (l), is uitgereikt aan twee mannen, geboren in de digitale préhistorie, die met hun bestuurlijke vaardigheden het Bureau Telematica Binnenvaart de 21e eeuw hebben binnengeloodst: Sijko Veninga (m) en Jan Struijk (r).  – Foto Dirk van der Meulen

Beide mannen waren tot begin 2016 bestuurder bij de Stichting Bureau Telematica Binnenvaart.

Rond de eeuwwisseling werd het BTB overgenomen uit de ‘boedel’ van de vroegtijdig gesneefde koepelorganisatie Binnenvaart Nederland, waar het bijna vier jaar onderdeel van uitmaakte. In juni 2001 werd Stichting BTB een feit, met bestuurders afkomstig uit de gelederen van Koninklijke Schuttevaer.
ICT-infrastructuur en nautische infrastructuur zijn beide voorwaardenscheppend, waardoor de wortels van BTB logischerwijs toch vooral in Koninklijke Schuttevaer liggen.

Schippers-bestuurders

Met Sijko Veninga als voorzitter en Jan Struijk als penningmeester werd gedegen bestuurlijke ervaring en grondige kennis van de binnenvaartsector in huis gehaald. Niet alleen oud-bestuurders van Koninklijke Schuttevaer en beide erelid van deze organisatie, maar vooral ook gewezen schippers. Jan Struijk voormalig spitsenschipper, Sijko Veninga botenman.

Met deze ere-award eren we bestuurders van een uitstervend ras: schippers-bestuurders, ‘selfmade men’, mannen die nooit vergeten zijn hoe het is om bij vorst op een spekglad dek een draadje vast te zetten. Mannen met een goed ontwikkelde ‘bullshit’-monitor. Mannen van de analoge generatie, worstelend met de nieuwste digitale gadgets, waar hun kleinkinderen spelend mee omgaan.

Sijko Veninga en Jan Struijk brachten een vracht aan unieke kennis en ervaring in. Sijko onder meer als oud-burgemeester van Urk en Jan als voormalig directeur van Fina, om maar eens wat te noemen. Dat kwam goed van pas bij de overgang in de financiering van BTB, waarbij een vaste jaarlijkse overheidsbijdrage plaatsmaakte voor financiering op projectbasis.

Generaties-overstijgend

Beide bestuurders benadrukten voortdurend het belang van een goede relatie met de overheid en subsidieverleners. Met groot gevoel voor timing, grondige kennis van ambtelijke en bestuurlijke processen en een uitgekiend netwerk. Op alle mogelijke manieren hielden zij voeling met varende ondernemers, bedrijfsleven, overheid en de organisaties in de binnenvaart. Ze werden niet moe om de medewerkers van BTB te blijven attenderen op de ontwikkelingen rond ICT zoals ze zij die zelf waarnamen. Altijd vanuit het perspectief van de Europese binnenvaartbranche en de positie van individuele binnenvaartondernemers.

Sijko Veninga en Jan Struijk hebben laten zien dat ICT, zowel in de binnenvaart als daarbuiten, de generaties overstijgt! Voor deze en hun bestuurlijke verdiensten ontvangen zij een Ere Binnenvaart Telematica Award.

Informatie- en communicatietechnologie wordt weleens gezien als het domein van jongere generaties. Dat is zeker waar als het over digitale vaardigheden gaat. En het gaat ook vaak op voor innovaties met ICT. We maken nu mee hoe digitale ontwikkelingen de gevestigde orde op zijn kop zetten, zoals Über in de taxiwereld en MarineTraffic in de binnenvaart. De gevolgen van ICT op de wereld om ons heen lijken op die van een generatieconflict.

“De Binnenvaart Telematica Award onderstreept een meer dan bijzondere bijdrage die door een persoon of bedrijf is geleverd aan de ontwikkeling, het gebruik en de acceptatie van telematica in de binnenvaart”, aldus de website van BTB. Ook de toekenning van de Binnenvaart Telematica Award 2016 huldigt dit uitgangspunt, maar op een iets andere wijze.