Telematica Award 2009 voor Piet Nefkens (postuum)

Telematica Award 2009 voor Piet Nefkens (postuum)

Nijmegen, 30 december 2009 –  de 1e Binnenvaart Telematica Award is postuum toegekend aan Piet Nefkens. De Telematica Award werd in ontvangst genomen door zijn zoon Pieter-Jan Nefkens.

De telematica-specialist Piet Nefkens (61) overleed in augustus 2009. Bureau Telematica Binnenvaart verloor daarmee een van zijn belangrijkste adviseurs en voorvechters op het gebied van zinvolle telematicatoepassingen in het binnenvaartbedrijf. E-mailen, internetten, elektronisch melden en uitwisselen van informatie aan boord van schepen zijn mede mogelijk geworden door de inspanningen van deze pionier op het gebied van informatie- en communicatie technologie voor varenden. (Foto: Binnenvaartkrant)

Met de komst van de eerste handzame computers voor bedrijven in de jaren tachtig zag Piet Nefkens eerder dan anderen de voordelen en mogelijkheden  van automatisering voor varende ondernemers en hun gezinnen. Piet pionierde met programmatuur voor belading, stuwage, planning en communicatie. In veel nautische software die momenteel aan boord van schepen gebruikt wordt, zijn moeiteloos de sporen terug te vinden van het pionierswerk van Piet Nefkens. Zijn bijdrage aan internationale standaarden voor elektronisch uitwisselen van informatie met binnenvaartschepen is onmiskenbaar. Piet’s inspanningen op dit gebied zullen nog tot in lengte van jaren merkbaar zijn. De terminalcoderingen die in het elektronisch berichtenverkeer gebruikt worden en de internationale standaard voor container-stuwlokaties zijn slechts enkele voorbeelden.

Vanaf de oprichting van het Bureau Telematica Binnenvaart (1997) is Piet Nefkens als onafhankelijk adviseur verbonden geweest aan het bureau. Met intense betrokkenheid fungeerde hij als grote aanjager van ontwikkelingen. Daarbij had hij een scherp oog voor de bruikbaarheid van automatisering in de dagelijkse vaarpraktijk en informatie- en communicatie technologie als instrument tot professionalisering van het vak.

Als netwerker ‘pur sang’ behartigde hij de belangen van de binnenvaartsector op allerlei niveaus. Piet’s uitspraak “Voor wat hoort wat” is een gevleugelde uitdrukking geworden als het gaat over River Information Services, tot in het Europa van Brussel toe. Bij de opkomst van het World Wide Web (www) maakte Piet Nefkens het belang inzichtelijk van de zich ontwikkelende netwerk-economie; zowel voor binnenvaartondernemers als voor beleidsmakers. Op zijn eigen overtuigende manier wist Piet Nefkens altijd weer zijn omgeving te mobiliseren, met respect voor ieders belangen. In de ERI Expert Group vertegenwoordigde hij de branche op Europees niveau bij de ontwikkeling van standaarden voor elektronische informatie-uitwisseling.

Afkomstig uit de binnenvaart, sprak Piet Nefkens niet alleen de taal van de schipper, maar kon hij ook aan mensen ‘van de wal’ het belang van telematicaontwikkelingen voor de binnenvaartsector helder maken. Beleidsmakers in binnen- en buitenland  wist hij een goed beeld te geven van de situatie ‘in de stuurhut’.  Zo zette Piet Nefkens regelmatig plannenmakers met beide voeten op de grond, als die zich niet bewust waren van de beperkingen van mobiele datacommunicatie of de bijzondere omstandigheden van het ambulante ondernemen. Piet wist ook het soms onbegrensde vertrouwen in ICT bij ambtenaren en regelgevers tot realistischer proporties terug te brengen.

Tijdens het overleg met schippers in de werkgroepen BTB-ContainerBTB-Tankvaart of tijdens de jaarlijkse Telematicadag en bij andere gelegenheden, was het voor de gesprekspartners duidelijk dat Nefkens “van het water” kwam. Dat maakte de communicatie over  ‘ingewikkelde’ dingen als ICT een stuk makkelijker.

Piet Nefkens werkte vanuit zijn adviesbureau Nefkens Advies voor vele uiteenlopende opdrachtgevers. Op bewonderenswaardige wijze wist hij belangenconflicten te voorkomen en ging hij integer om met de belangen van al zijn opdrachtgevers, zo heeft BTB talloze malen mogen ervaren. De unieke combinatie van kennis van complexe logistieke processen bij meerdere modaliteiten en kennis van leven en ondernemen in de binnenvaart, maakte dat Piet  Nefkens van meet af aan bij tal van nationale en internationale projecten betrokken is geweest (bijvoorbeeld EDILAND, BICSINDRISCOMPRISPapierArm VarenRIS).

Met zijn kritische en pragmatische visie op informatie- en communicatie technologie voor de binnenvaart heeft Piet Nefkens alle betrokkenen scherp gehouden tot zijn laatste levensdagen. Hij is overleden aan de gevolgen van een ernstige spierziekte.

Bureau Telematica Binnenvaart neemt afscheid van een zeer bijzonder mens en een onmisbare raadgever.