Telematica Award 2015 voor Bernhard van Welzenes

Telematica Award 2015 voor Bernhard van Welzenes

BVWNijmegen, 30 december 2015 – Uit handen van BTB-voorzitter Sijko Veninga ontvangt Bernhard van Welzenes de 7e Binnenvaart Telematica Award.

Aalmoezenier Bernhard van Welzenes organiseert 20 jaar geleden de eerste Telematicadag voor de binnenvaart, samen met mensen als Piet Nefkens, Jan Joanknecht en Elbert Vissers. Het belang van ‘machines die met machines praten’ is niet direct een voor de hand liggend onderwerp voor een speciale informatieavond in 1995, op het Nijmeegse Schipperscentrum waar doorgaans vooral de ontmoeting tussen mensen centraal staat.

Telematica lijkt aanvankelijk een onderwerp voor ‘techneuten’. Maar Bernhard houdt ons van meet af aan voor dat je niet technisch hoeft te zijn om om voordeel te hebben van moderne technieken. Er is visie voor nodig om te zien wat ICT-ontwikkelingen voor bedrijf, gezin en samenleving op termijn betekenen. En er schuilt visie achter een jaarlijkse ontmoetingsdag over ICT.

Bernhard van Welzenes belichaamt deze visie in het bijzonder en omarmt enthousiast de nieuwe mogelijkheden die ICT de binnenvaart te bieden heeft, met name om schippers te verlossen uit hun isolement. Email, internet en tal van andere zinvolle toepassingen verbinden de ‘varende eilanden’ in de binnenvaart inmiddels direct met de rest van de samenleving. Schipperscentrum en pastoraat zijn ook volop digitaal actief. Zijn inspiratie vindt Bernhard ongetwijfeld bij de 19e eeuwse priester-opvoeder Don Bosco, die de modernste middelen van zijn tijd inzette, drukpers, telegraaf en fotografie.

Maar er is géén ICT die de rechtstreekse ontmoeting tussen mensen kan vervangen, luidt Bernhards krachtige boodschap. Dat is misschien wel zijn belangrijkste drijfveer achter Telematicadag. Het gaat er om dat het een het ander versterkt. Telematica is mensenwerk. Bernhard laat niet na dit te benadrukken.

Binnenvaartondernemers en hun gezinnen moeten voortdurend keuzes maken in het groeiende aanbod aan informatie en technologie. Telematicadag is uitgegroeid tot een evenement dat hierbij kan helpen. Daarbij fungeert Bernhard ieder jaar opnieuw als onvermoeibare aanjager van het organisatieteam, vooral vanuit het menselijke perspectief. Hij legt de lat hoog en dringt aan op concrete resultaten. En in bepaalde gevallen is hij ook de aanstichter van ontwikkelingen.

Vanuit zijn pastorale werk, geconfronteerd met verdrinkingen en vermissingen, zet hij zich in met hart en ziel in voor de ontwikkeling van Man Over Boord oplossingen en een apparaatje om vermiste drenkelingen onder water op te sporen. Inmiddels is een indrukwekkend team hier mee bezig.

Informatie en communicatietechnologie als een zaak van mensen voor mensen, is de dragende gedachte achter de Telematicadag, die nu voor 20e keer gehouden wordt.
Bernhard van Welzenes laat dit al twintig jaar zien en dat mag weleens gezegd worden!