Telematica Award voor Henk Dekker

Telematica Award voor Henk Dekker


Nijmegen,  30 december 2010 – Henk Dekker ontvangt uit handen van BTB-voorzitter Sijko Veninga de Binnenvaart Telematica Award 2010.

Van meet af aan heeft de grondlegger van Dekatel zich sterk gemaakt voor betaalbare mobiele connectie voor de binnenvaart. Als een der eersten voorzag hij in de behoeften van binnenvaartondernemers op het gebied van mobiele (data)communicatie.

Henk Dekker heeft in een pioniersfase op uiterst pragmatische wijze voorzien in betaalbare oplossingen, die in belangrijke mate bijdragen hebben bijgedragen aan de grootschalige ontsluiting van fax-, e-mail- en internetcommunictie voor binnenvaartgebruik.

Terwijl de aanbieders van mobiele communicatie hun strategie nog richtten op de top van het bedrijfsleven, onderkende Henk Dekker het potentieel van mobiele datacommunicatie voor de binnenvaart en wist hij dit met succes om te zetten in producten en diensten. Zijn onorthodoxe benadering van telecomoperators zoals KPN is in de beginjaren van mobiele communicatie onmiskenbaar van invloed geweest op de marktwerking op dat gebied, ten voordele van de binnenvaartsector.

Vanaf zijn bunkerschip in Kampen wist Henk Dekker een goede balans te vinden tussen de behoeften van varende ondernemers en zijn eigen bedrijfsdoelstellingen.

Achtergronden van de Binnenvaart Telematica Award.