Tankmeting ITU

Tankmeting ITU


Tankmeting  ITU – www.itu.nl

Software ter visualisatie en verwerking van meetsignalen uit ladingtanks, in combinatie met  “A.D.A.S. niveaumeting”.  Inkomende signalen worden geconfigureerd en afgezet tegen tanktabellen. Na het invoeren van de produktgegevens, zoals SG, uitzettingscoëfficient, etc., zal de induiking van de vlotter gecompenseerd worden en worden volumes teruggerekend  naar 15 graden C. Naast de verplichte onafhankelijke niveaualarmering beschikt men over drie vrij in te stellen alarmniveaus (Laag, Hoog & Hoog/Hoog).  Mogelijk zijn aanvullingen en aanpassingen op klanten specificatie, waarbij gedacht kan worden aan alarm log-, rapport-, uitgebreide visualisatie functies, etc. ((Bron ITU ).