Stabiliteitsberekening tankvaart

Stabiliteitsberekening tankvaart


STABISUN – www.suneti.nl

Stabisun is het stabiliteitsprogramma van Suneti en kan worden gekoppeld aan Binnenmaat.
Met Stabisun kunt u op eenvoudige wijze lek- en intactstabiliteit controleren. Standen en Soortelijke Massa kunnen uit Binnenmaat worden overgenomen of handmatig worden ingevoerd. De niveaus van slob en ballasttanks moeten handmatig worden ingevoerd.
(Bron: Suneti)

iSYS – www.bergmm.nl

Berg Maritieme Meetsystemen  heeft samen met Atechnology het programma iSYS ontwikkeld, dat snel en eenvoudig de stabiliteit van het schip controleert aan de hand van door gebruikers ingevoerde of deels automatisch ingelezen beladingsgegevens. Bij iedere wijziging volgt een herberekening die d.m.v. een simpele Go/No-Go indicatie wordt gerapporteerd. Daarnaast kunnen overzichtelijke rapporten worden afgedrukt waarin stabiliteitsgegevens eenvoudig tegen overheidscriteria afgezet kunnen worden.
(Bron: Berg Maritieme Meetsystemen)

LOCOPIAS – www.sarc.nl

Beladingsoftware waarmee aan boord de ligging, stabiliteit en langsscheepse sterkte voorafgaand aan de reis getoetst kan worden. LOCOPIAS beschikt voor het invoeren van de tankvullingen over een grafisch scherm waarin tankvullingen en soortelijk gewicht per tank of voor meerdere tanks tegelijk kunnen worden opgegeven. De ligging van het schip wordt tijdens het bewerken van de tankvullingen in dit scherm (vullen, legen en verpompen) continu herberekend. Op ieder moment kan getoetst worden aan de ingestelde criteria.
(Bron: Sarc)