Subsidieregeling Schone Scheepvaart

Stadsregio-ANTot 28 februari kun je een projectplan indienen, om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Schone Scheepvaart. Deze regeling is een initiatief van de  stadsregio in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland. Tijdens Telematicadag is deze subsidie voor de binnenvaart gepresenteerd.

Van 6 januari tot en met 28 februari 2014 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In maart worden de projectvoorstellen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. Toekenning van de subsidies gebeurt in april 2014. De consortia hebben dus ruim een half jaar om hun project te realiseren.

Meer informatie: www.degroenekracht.com of download de folder.