Stuwagesoftware en BICS-update

Stuwagesoftware en BICS-update

Dit bericht is van belang voor ‘containerschepen’ die stuwagesoftware gebruiken in combinatie met het huidige BICS. Hoe je moet handelen bij een update van BICS, is afhankelijk van de stuwagesoftware die je gebruikt:

Containerplanner
Schippers die Containerplanner + BICS gebruiken, moeten niet zonder uitdrukkelijke instructie van de leverancier een BICS-update zelf uitvoeren. Gebruikers van Containerplanner wordt daarom dringend geadviseerd om contact op te nemen met de leverancier www.autena.nl.

Stuwplan 2000
Schippers die BICS gebruiken in combinatie met Stuwplan 2000 kunnen BICS wel direct zelf installeren en hoeven GEEN contact op te nemen met hun leverancier.

Meer informatie over stuwagesoftware en de leveranciers op deze website, klik hier.