Stuwageapplicaties – minimumeisen

Stuwageapplicaties – minimumeisen


In overleg met de werkgroep BTB Container zijn minimumeisen opgesteld voor software die stuwage en stabiliteit van containerschepen berekent.

Download de minimumeisen: minimum eisen stuwageapplicaties

Toelichting
De introductie van elektronisch melden (1996) met BICS  heeft de behoefte versterkt om te beschikken over computerprogrammaʼs die stuwage en stabiliteit van binnenschepen kunnen berekenen. Die berekening geschiedt zodanig, dat de stuwagegegevens als apart bestand (EDI bericht) uitgewisseld kunnen worden tussen schip, rederij/operator, opdrachtgever, laadplaats (terminal) en overheids instanties (Rijkswaterstaat etc.). Stuwageprogrammaʼs dienen in eerste instantie als beslissing ondersteunend hulpmiddel voor de kapitein, die immers wettelijk verantwoordelijk is voor de stuwage aan boord van zijn schip.

Er kunnen programmaʼs in omloop zijn die niet geheel voldoen aan de eisen die voor een professionele bedrijfsvoering in de binnenvaart nodig zijn. De randvoorwaarden waaraan dergelijke programmaʼs in relatie met BICS moeten voldoen zijn daarbij onvoldoende meegenomen. Dit stuk vermeldt de minimumeisen voor stuwage applicaties zoals ze zijn opgesteld door Bureau Telematica Binnenvaart.