Stappenplan wijzigen terminal coderingen

Stappenplan wijzigen terminal coderingen


Aanbevelingen voor barge operators – zie ook stroomschema.

 1. Vraag bij de nieuwe terminal/terminaloperator na of er soms al een terminalcode beschikbaar of in gebruik is voor de nieuwe terminal.
 2. Ga na of je de meest recente BTB-terminalcodetabel gebruikt.
 3. Controleer in de BTB-terminalcodetabel of er niet reeds een code voor de terminal bestaat.
 4. Geen bestaande code? Maak een voorstel aan de hand van de toelichting op de samenstelling van coderingen en overleg met de terminaloperator in kwestie of men hiermee akkoord gaat.
 5. Dit voorstel wordt binnen de eigen organisatie direct in gebruik genomen en aan de eigen schepen bekend gemaakt.
 6. Per e-mail wordt Bureau Telematica onmiddellijk op de hoogte gesteld van de nieuwe terminal. Voeg voldoende informatie toe omtrent terminaltype en contactgegevens.
 7. Bureau Telematica controleert of de terminalcode voldoet aan de standaard en geeft per omgaande een reactie aan de bedenker van de code.
 8. Bureau Telematica stuurt het voorstel voor de nieuwe terminalcode naar bargeoperators. Deze controleren dezelfde dag of de terminalcode geschikt is voor hun in-house applicatie. Een bargeoperator stuurt zonodig een alternatief voorstel naar Bureau telematica. Als Bureau Telematica na 24 uur geen reactie heeft ontvangen, wordt aangenomen dat de bargeoperators akkoord gaan met de nieuwe code.
 9. Bureau Telematica publiceert de nieuwe BTB-terminalcodetabel online en verspreidt deze online via de automatische distributielijst aan:
  (Barge) Operatorsverstrekken de code aan de schepen die voor hen varen, als een nieuwe terminal in het vaarschema wordt opgenomen.
  ProjectgroepenDeelnemers in projectgoepen BTB-containers en BTB-tankvaart
  Rijkswaterstaaten andere vaarwegbeheerders
  PortBaseHavenbedrijven Rotterdam en Amsterdam
  BICS gebruikersvia de automatische update-procedure worden de BICS-gebruikers aan boord van schepen voorzien van de nieuwe tabel.
 10. Bureau Telematica neemt de code op in de BTB-terminalcodetabel en publiceert deze, voorzien van een nieuw versienummer, een toelichting en de datum van samenstelling op de website.

Let wel: alleen fysieke terminals worden opgenomen in de tabel!

Stroomdiagram Wijzigingsprocedure

procedure-tc_versie2-2.png