AI-IP – AI via Internet Protocol

AI-IP – AI via Internet Protocol


Automatische Identificatie via Internet Protocol

AI-IP is ontwikkeld in het COMPRIS -project en biedt vergelijkbare functionaliteit als de maritieme AIS-transponder. AI-IP maakt gebruik van netwerktechnologie, is dus te beveilgen en verspreidt informatie op een gecontroleerde en niet openbare manier.

Met AI-IP kunnen computersystemen aan boord volledig geautomatiseerd gegevens uitwisselen met computersystemen aan de wal via een mobiel netwerk, zoals GPRS of een ander type netwerk.

AI-IP wordt echter momenteel niet commercieel aangeboden in de markt.

Het is met AI-IP mogelijk om geautomatiseerd positie en identiteit te verzenden en te verspreiden aan andere schepen en verkeersposten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aan boord standaard aanwezige PC, aangevuld met een GPS plaatsbepalingssysteem. De communicatie verloopt via GPRS of EDGE. Maar omdat gebruik gemaakt wordt van het zogeheten Internet Protocol (IP) kan de communicatie ook verlopen via UMTS, Wi-Fi, WiMAX, satelliet of GSM-data. Met het gebruik van de wereldwijde IP-standaard grijpt AI-IP vooruit op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van netwerktechnologie.

De werking van AI-IP

  • Schip A verzendt een positiebericht aan een centraal opgestelde server. In het positiebericht geeft de schipper aan binnen welk bereik hij de posities wil ontvangen van schepen die in dat gebied varen.
  • Schip B verzendt op gelijke wijze een positiebericht.
  • De server ontvangt positieberichten van alle schepen die met het systeem zijn uitgerust en hun identiteit en posities eveneens aan de server verzenden.
  • De server verzamelt uit de ontvangen gegevens de identiteit en de posities van de schepen die binnen het door schip A en schip B gevraagde bereik zijn en verzendt de informatie aan schip A en aan B.
  • Schip A ontvangt de identiteit en de positie van schip B
  • Schip B ontvangt de identiteit en de positie van schip A.

AI-IP-gebruikers zijn geregistreerd op de server – dus verzenders én ontvangers van berichten! Alleen gebruikers die bij de beheerder van de server bekend zijn, kunnen gebruik maken van het systeem. AI-IP is zodanig ontwikkeld dat verstuurde berichten qua formaat identiek zijn aan de berichten die gebruikt worden met maritieme transponders (AIS). De verstuurde berichten zijn dus over en weer te gebruiken.

Tracking & tracing in de logistiek
Steeds vaker willen ook de klanten van de binnenvaart lading die onderweg is kunnen volgen. Goederen onderweg maken reeds deel uit van het productieproces en worden steeds vaker pas kort voor gebruik, in de productie bijvoorbeeld, aangeleverd. Voorwaarde is dat de ontvanger er op kan rekenen dat zijn goederen op tijd aangeleverd worden. Ten gevolge van files is het wegvervoer niet altijd in staat op tijd te leveren. Het is daarom van groot belang dat de ontvanger op de hoogte blijft van het verwachte aankomsttijdstip van lading. Bovendien wil de ontvanger kunnen controleren of het verwachte aankomsttijdstip realistisch is.

In het wegvervoer zijn allerlei zogeheten tracking & tracing systemen in gebruik. Aan boord van de vrachtwagen is dan een GPS-systeem geïnstalleerd en op allerlei manieren wordt de actuele positie van de vrachtwagen verstuurd naar het kantoor van de vervoerder of (rechtstreeks) naar de klant. Steeds vaker wordt de informatie via GPRS of EDGE verstuurd. E-mail en surfen op het www GPRS is in veel gevallen “snel” genoeg om goed gebruik te kunnen maken van e-mail. In een aantal gevallen is het ook heel wel mogelijk gebruik te maken van informatie die op het www te vinden is.