Standaarden Inland AIS

Standaarden Inland AIS


Installatierichtlijnen

Richtlijnen voor de installatie van AIS in de binnenvaart zijn gepubliceerd op de website van de Centrale Rijnvaart Commissie en de EU RIS-Portal. De richtlijnen zijn bij de CCR in het Engels, Duits, Frans en Nederlands beschikbaar. De Nederlandse versie kun je ook hier downloaden: AIS installatierichtlijnen

Standaard Inland AIS-bericht

De standaard voor AIS in de binnenvaart is afgeleid van (en volledig uitwisselbaar met) de AIS-standaard voor de zeevaart. De standaard beschrijft de berichtenstructuur van de informatie die door AIS wordt uitgezonden.
Download de Inland-AIS standaard:  standaard-ais 417.76 Kb

Specificaties Inland AIS apparatuur

Specificaties voor de technische uitvoering van de Inland AIS apparatuur zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gepubliceerd in  EG-verordening  nr. 415/2007:   technische specificaties voor tracking- en tracingsystemen voor schepen, op basis van Europese RIS-Richtlijn (artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap). De specificaties zijn van belang voor producenten van goedgekeurde AIS apparatuur voor binnenvaartgebruik.

De Nederlandstalig versie (PDF bestand) kan rechtstreeks gedownload worden vanaf de EU website:    Specificaties Inland AIS apparatuur (1,3 Mb).