Standaard Elektronische kaarten – ENC’s

Standaard Elektronische kaarten – ENC’s


S57 Inland Ecdis standaard voor elektronische kaarten

De standaard voor elektronische vaarkaarten in de binnenvaart is vastgelegd in de S57 Inland ECDIS standaard, gepubliceerd door de Centrale Rijnvaart Commissie.

De RIS-directive van de Europese Gemeenschap schrijft voor dat overheden elektronisch kaartmateriaal ter beschikking stellen van vaarwegen van klasse V en hoger aan gebruikers en kaartproducenten.

De standaard schrijft voor hoe informatie gepresenteerd moet worden, niet welke informatie het betreft.