Samenstellen van Terminalcoderingen

Samenstellen van Terminalcoderingen


Basisprincipes

In nauw overleg met terminals en bargeoperators in Europa houdt Bureau Telematica Binnenvaart een lijst bij van terminalcoderingen voor de containerbinnenvaart en de tankvaart. De tabel met BTB-Terminalcoderingen wordt toegepast bij EDI tussen logistieke partners en bij elektronisch melden (BICS). De BTB terminalcoderingen zijn samengesteld volgens onderstaande basisregels, die onderdeel zijn van een stappenplan.

1. De BTB Terminalcode omvat 10 posities, gevormd door twee elementen:

  • UN locode (vijf tekens alfanumeriek)
  • Terminal code (afkorting naam – vijf tekens alfanumeriek)

 

Voorbeelden
BTB Terminalcode
========== Terminal plaats UN-locode Terminalcode
CCS Duesseldorf DEDUS CCSDD
CCS Ludwigshafen DELUH CCSLU
CCS Regensburg DEREG CCSRE
Rhenania Mainz DEMZK RHNMZ
Rhenania Neuss DENEU RHNNE

2. Exploiteert een bedrijf meerdere terminals in dezelfde plaats, dan bevat de terminalcode een aanduiding van de haven waar de terminal is gevestigd.

Een bedrijf als Steinweg in Rotterdam heeft bijvoorbeeld meerdere terminals (depots), onder meer in de Waalhaven op pier 1 en op pier 2.

Voorbeelden BTB Terminalcode
========== Terminal plaats UN-locode Terminalcode
Steinweg Rotterdam, Waalhaven Pier 1 NLRTM STEW1
Steinweg Rotterdam, Waalhaven Pier 2 NLRTM STEW2

3. Als een terminal operator meerdere terminals in verschillende plaatsen exploiteert, dan bevat de terminalcode een aanduiding van de plaats van vestiging.

Voorbeeld:

RHNWO (= Rhenania in Worms)
RHNMA (= Rhenania in Mainz

4. Heeft een terminal een eigen unieke code, dan wordt deze code gebruikt. De ontbrekende posities worden aangevuld met voorloopnullen.

De RIS standaard vereist 10 posities voor UNlocode plus Terminalcode. De ontbrekende posities in de terminalcode worden dus met voorloopnullen van links uit aangevuld.  Voorbeeld:

NLRTM00NEW (= New Terminal, Rotterdam)

5. Uitgegeven  terminalcoderingen worden niet meer gewijzigd.

Bestaande Terminal Coderingen worden gehandhaafd, ook al veranderen de aanhangende gegevens van een terminal op enig moment. Alleen fysieke terminals worden opgenomen in de TC-tabel.

Harmonisatie coderingen

Per 10 januari 2012 zijn alle pré-RIS standaard coderingen geharmoniseerd.  In gezamenlijk overleg zijn alle sub-standaard coderingen vervangen door standaard coderingen. Sub-Standaardcoderingen mogen niet meer voorkomen.

UNlocode

De code voor de laad-/losplaats, de zogenaamde UN locode (oftewel de locatiecode van de Verenigde Naties voor havens) is voor vrijwel alle plaatsen ter wereld vastgesteld. In de BTB terminalcode zijn naam en vestigingsplaats van een terminal (of depot) opgenomen. Is er voor de vestigingsplaats van de terminal geen UN locode bekend, neem dan per e-mail contact op met Bureau Telematica Binnenvaart.
Op de LOCODE-pagina van Seagha (Havenbedrijf Antwerpen) kun je UNlocodes achterhalen of aanvragen.

Terminaltype en andere informatie

Van elke terminal in de BTB-terminalcodetabel is naast de terminalcode ook de naam, de plaats van vestiging en het terminal-type vastgelegd. Indien bekend, zijn ook de havennummers opgenomen. Bij depots komt het voor dat zij geen zogeheten ‘wateraansluiting’ hebben – ze liggen dan niet direct aan het water. De containers worden derhalve overgeslagen bij een collega-depot of collega-terminal. In dat geval wordt in de terminaltabel het havennummer opgenomen van de terminal of het depot waar de containers in het schip worden overgeslagen.
Type terminal

Met de volgende cijfers wordt in de BTB-terminalcodetabel het type terminal aangegeven:

0 =  geen informatie, niet-gespecificeerd terminal-type
1 =  containerterminal
2 =  tankterminal (vloeibare lading)
3 =  gecombineerde terminal (zowel containers als vloeibare lading)
4 =  droge lading terminal (stuk- en/of massagoed)
5 =  gecombineerde terminal (zowel containers als andere lading)
7 = gecombineerde terminal (containers,  vloeibare lading, stuk- of massagoed)
8 =  nog niet gespecificeerd

Bij mutaties is het van belang dat je doorgeeft om wat voor soort terminal het gaat. Gebruik hiervoor de aanmeldformulieren op deze website:
Nieuwe terminal aanmelden: klik hier.
Bestaande terminal wijzigen: klik hier.

Download wijzigingsprocedure met stappenplan en basisprincipes.