River of Information #2 – digitaal

Het tweede nummer van de krant River of Information is online beschikbaar. Rond de pasen is dit ‘venster op de wereld van de digitale binnenvaart’ per post naar alle binnenvaartondernemers gestuurd. Een papieren BTB-uitgave, want zo bereiken we iedereen. We hebben immers nog niet van elke binnenvaartondernemer een emailadres. Nummer 2 is vanzelfsprekend ook elektronisch beschikbaar: klik hier of op het plaatje. Ook nummer 1 kun je nog online nalezen.
River of information gaat naar binnenvaartondernemers én verladers. Want de unieke impuls die de binnenvaart met IDVV krijgt is van groot belang voor de klanten van de binnenvaart en voor de sector zelf.

Slim omgaan met informatie

Beter benutten van vaarwegen, meer vervoer per binnenschip wordt gestimuleerd met het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). Wat dat concreet inhoudt lees je in River of Information. Slim omgaan met informatie is een concurrentiefactor van formaat geworden in de huidige economie. Zo ook in de logistiek en specifiek in de binnenvaart. Er stroomt een rivier van informatie met de lading mee, van verplichte meldingen aan de overheid, informatie over de vaarweg tot logistieke informatie. De kunst is om daar met elkaar meer rendement uit te halen, om de vaarwegen beter te benutten en de binnenvaart aantrekkelijker en sterker te maken. Het programma IDVV geeft een krachtige impuls aan die ontwikkeling.

Inhoud #2 River of Information

  1. Vergaande modernisering BICS
  2. Een compleet pakket aan informatie
  3. Alleen maar voordoen voor WiFi in de havens
  4. De drie peilers van Nextlogic
  5. Impuls voor het beter benutten van vaarwegen
  6. Optimale vaart met ‘live’ waterdieptes
  7. Baanbrekend werk van drie verladers
  8. Binnenvaart komt zelf met goede ideeën

River of information is een uitgave van Bureau Telematica Binnenvaart, het programma IDVV  en Connekt. De krant verschijnt twee keer per jaar.