RIS Platform

RIS Platform


RIS Platform – geen bijeenkomsten gepland

Programma

Ieder kwartaal wisselen overheid, bedrijfstak en (ICT-)industrie ervaringen uit over de stand van zaken omtrent de implementatie van River Information Services in Nederland. Bijeenkomsten van het RIS-platform Nederland zijn kosteloos toegankelijk voor varende ondernemers en andere geïnteresseerden. De ontmoetingen vinden doorgaans plaats in Rotterdam en worden georganiseerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met BTB.